Dlouhodobé neshody mezi členy výboru oddílu TJ Sokol Kladno – jezdectví o nichž Kladenský deník již informoval, vyústily ve středu v sesazení jeho starosty Josefa Krále. Přestože je tento dosavadní manažer sokolské jízdárny přesvědčen o tom, že se tak stalo neprávem a na základě usnášení neschopné valné hromady, nejméně čtyři členové výboru hovoří o tom, že odvolání starosty se uskutečnilo v souladu s platnými předpisy a pro záchranu oddílu bylo prý jeho odvolání jediným rozumným řešením.

Přestože oba nesmiřitelné tábory uprostřed sokolské jednoty argumentují neustále tím, že jedna či druhá strana nevede jezdecký oddíl správným směrem a péče o koně či sportovní výsledky jsou nedostatečné, je skutečně zapotřebí najít společnou řeč, aby sokolské sportoviště přístupné veřejnosti za přijatelnou cenu v centru největšího středočeského města nezaniklo.

Kromě středečního odvolání starosty Josefa Krále byla do jeho funkce nově jmenována dlouholetá členka Sokola Markéta Fialová, která byla družkou jeho předchůdce, zesnulého sokolského starosty Miloše Poncara.

Přestože dosavadní starosta Josef Král je přesvědčen, že ve své funkci nijak nepochybil a pro fungování oddílu jezdectví udělal maximum, někteří sokolové jsou přesvědčeni o opaku a řada výhrad vůči jeho osobě vedla k výše zmíněnému opatření.

„Každý umí nést porážku jinak. Pan Král tu svoji příliš sportovně neumí. Včera ráno odvezl z jízdárny na kladenském Sletišti veškeré krmení pro koně. Nicméně jsme již promptně obstarali dostatek ovsa a sena, aby krmení bylo plynule zajištěno. Horší však je, že pan Král pro svůj boj o jízdárnu, ze které si udělal rodinný podnik, nevzdává. Dokonce jsem dostal od jedné známé zprávu, že její dcera od rána pláče, neboť dostala od pana Krále sms, aby dnes už nechodila jezdit, protože oddíl končí,“ vyjádřil se k odvolání starosty člen sokolského výboru František Hrudka.

Podle slov jeho i dalších oponentů bylo pro oddíl odvolání Josefa Krále nevyhnutelné. Na povrch dokonce vypluly skutečnosti, že neprůhledné Královo hospodaření by mohlo Sokol položit na lopatky. „Z neschválených výdajů výborem by mohlo například vyplynout, že by TJ Sokol dlužil panu Královi, a v důsledku to ekonomicky ohrozilo celý sokolský klub a jeho majetek. Netvrdím, že to byl jeho záměr, ale stát by se to mohlo,“ uvedla hospodářka TJ Sokol Kladno – Jezdectví Pavlína Bůžková.

Dle pamětníků docházelo k podobným situacím na jízdárně již za starosty Miloše Poncara, kdy nebylo podivné hospodaření dodnes zcela vyjasněno. Existenci jisté pětimilionové pohledávky neodhalila nakonec ani policie a veškerá stíhání a vyšetřování byla pozastavena.
O to více se nyní odvolaný starosta podivuje nad tím, že členové výboru, kteří se postarali o jeho odstranění z funkce, zvolili do svého čela nově právě družku zesnulého Miloše Poncara.

„Od počátku tvrdím, že jsem pro některé lidi nepohodlná osoba a potřebují mít zástupné důvody, jak se mě zbavit. Věřím v to, že se jim to stejně nepodaří, protože středeční valná hromada byla neplatná a shodují se na tom i členové kontrolní komise České obce sokolské, kteří byli na schůzi přítomni,“ řekl na svoji obhajobu odvolaný starosta Josef Král.

Pravdou zůstává, že i jeho družka a zároveň místostarostka oddílu Kateřina Chloupková trvá na tom, že jezdecký oddíl v centru města by měl být nadále přístupný veřejnosti a hlavně dětem, které sem jezdí na tréninky.

„V jízdárně trávíme celé dny a věnujeme koním i dětem veškerou péči. Ti, kteří naši práci nejvíce kritizují, se sem za celé týdny nepřijdou ani podívat. Zkrátka je život koní nezajímá. Jsem z toho už hrozně unavená a nechci se vyjadřovat k tomu, jak to tu funguje. Navíc, veškeré účtenky za to, že jsem vozila děti, jsem pokaždé hospodářce předkládala, a to, že je odmítala zaúčtovat, není moje vina. Když vám někdo soustavně hází klacky pod nohy, tak se těžko něco dělá,“ uzavřela místostarostka kladenského jezdeckého oddílu Kateřina Chloupková.

Jestli bude nyní jezdecký oddíl fungovat pouze komerčním způsobem, jak se mnozí obávají, je otázkou. Lidé v jeho vedení tvrdí, že ho chtějí zachovat ve stejném duchu jako dosud: jízdárnu přístupnou dětem, ale závody na špičkové úrovni.