Během pietního aktu se ujal slova starosta Sokolské župy Budečské Peter Szenasy, který ve své řeči zdůraznil sokolský odkaz a jeho ochranu a předávání dál.

„V srdci našeho župního sletu, který slavíme v nedaleké sportovní hale, je důležité si uvědomit, že naše tradice a hodnoty, které dnes ctíme a předáváme dalším generacím, mají své kořeny právě v obětavosti a odvaze těch, které zde dnes vzpomínáme. Sokolský duch vždy znamenal více než jen fyzickou zdatnost a tělesnou výchovu. Zahrnuje také lásku k vlasti, respekt k druhým a ochotu pomoci těm, kteří to potřebují. Právě tyto hodnoty vedly mnoho našich členů k hrdinským činům během druhé světové války. Naši předkové nám zanechali odkaz, který musíme chránit a předávat dál,“řekl starosta.

Pietní akt u sokolského pomníku obětem druhé světové války na Sletišti. | Video: se souhlasem Jitky Krňanské

Následovala minuta ticha za uctění památky bratra Miroslava Davida, bývalého starosty Sokolské župy Budečské.

O hodinu později už se ve sportovní hale představilo 230 dospělých a 60 dětí, kteří cvičili celkem šest skladeb. „Jako první se předvedli předškolní děti se skladbou Mravenci, která je šestým sletovým počinem autorky Dany Uzlové v řadě. Sestra Uzlová byla čestným hostem sletu a spolu s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, senátorkou Adélou Šípovou a starostou Sokolské župy Budečské Peterem Szenasym ostužkovala Věrnou gardu, která čítala šest sester a jednoho bratra. Někteří z nich zažili památný slet v roce 1948 a po roce 1990 se znovu nadšeně pustili do cvičení a účastnili se všech sletů, za což jim patří velký dík," uvedla Gabriela Křemenová ze Sokolské župy Budečské.

Župní slet slouží nejen jako ukázka letošních sletových skladeb, barev a stylu sletového oblečení a náčiní, ale také jako příležitost k setkání. "Sešli jsme se  jedna rodina, abychom oslavili naše tradice, vzpomněli na naše předky, kteří nám přinesli toto sokolské bohatství a dědictví, které máme tu čest udržovat a rozvíjet. Dovolte mi poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě tohoto sletu, od organizátorů a dobrovolníků až po naše sponzory a partnery: Středočeskému kraji, městu Kladnu, Teplárně Kladno a dalším. Bez vaší podpory bychom nemohli uskutečnit tuto skvělou událost,“ zahájil sportovní den starosta župy Peter Szenasy.

Ženy a seniorky cvičily na skladbu Babí léto, na podiu je vystřídali Čmeláčci v podání dětí a jejich rodičů či prarodičů. Dorostenky a mladší ženy ve skladbě Leporelo na písně Ewy Farné ukázaly, jak je každá dívka i žena jedinečná a měla by se ve svém těle cítit dobře. Předvedly jógu, akrobacii, aerobik i tanec.

XIX. župní slet pořádaný Sokolskou župou Budečskou | Video: se souhlasem Jitky Krňanské

Skladba pro mladší žactvo s názvem Sokolhraní zavedla diváky do dob dinosaurů i do dalekého vesmíru. A poslední skladbou byla V rytmu srdce. Ryze taneční skladba pro dorostenky a ženy bez nářadí je radostí z pohybu, kterým je život. A zastavení znamená konec. Skladba je určená všem věkovým kategoriím, tančí nejen maminky a dcery, ale i babičky a vnučky.

„Nácvik skladeb v jednotách začal v září loňského roku. Byl to můj první slet, který jsem organizovala jako župní náčelnice, předchozích jsem se účastnila zatím vždy jenom jako cvičitelka, nacvičující v rámci jednoty. Když jsem viděla výsledek své práce, který mohl vzniknout pouze za pomoci dalších pomocníků, nadšení diváků a cvičenců, tak jsem spokojená a určitě se jako ostatní těším na Prahu, kde si to vše zopakujeme a užijeme spolu s ostatními na velké ploše. V červnu probíhají místní akademie, župní a oblastní slety, které vyvrcholí v prvním červencovém týdnu právě v pražském Edenu na XVII. všesokolském sletu v Praze,“ řekla župní náčelnice Jana Porcalová z TJ. Sokol Lány.

Vedoucími nácviku skladeb, které mohli diváci ve sportovní hale v sobotu vidět, jsou sestry: Lucie Vážná z T.J. Sokol Hnidousy-Motyčín, Jana Řežábková, Terezie Vyhnánková a Dáša Erbáková z T.J. Sokol Rakovník, Václava Nováková, Soňa Badziony, Jana Porcalová z T.J. Sokol Lány, Lucie Vaňková z T.J. Sokol Slaný, Eliška Šimonová a Martina Jamečná-Medová z T.J. Sokol Kladno a Jana Kučerová z T.J. Sokol Bratronice.