Nejen velká města, ale také menší obce hledají efektivní řešení odpadového hospodářství v souvislosti s chystanými změnami legislativy v této oblasti. Dobrovolné svazky obcí Mikroregion údolí Lidického potoka a Budečsko i další obce projevily zájem pracovat na vývoji odpadového hospodářství společně s městem Kladnem.

Primátor města Dan Jiránek upozornil, že kromě problematiky odpadového hospodářství se musí nejen město Kladno zabývat také budoucím zásobováním pitnou vodou. Kladensko totiž už druhý rok potřebuje nakupovat vodu ze zdroje Želivka.

„Tato trasa nebyla téměř třicet let využívána a její současný stav tomu také odpovídá. Kromě toho, s ohledem na rozvoj Kladenska, jsou stávající zdroje pitné vody, tedy vodní nádrž Klíčava a vrty v oblasti Mělnické Vrutice, již nedostatečné,“ nechal se slyšet primátor města Dan Jiránek.

Na setkání se také řešila doprava, především pak přípravy zásadních dopravních staveb v regionu – například obchvat Velkého Přítočna. „Společným postupem zapojených obcí by vznikl větší tlak na investory pro urychlení řešení těchto staveb. Hlavním cílem je zásadní ulehčení dopravního zatížení obcí a omezení tranzitní nákladní dopravy, která jimi nyní projíždí,“ vysvětlil Dan Jiránek.

Společný postup je podle něj obecně lepší s ohledem na vyjednávací pozici jak s vodárnami, tak i s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.

„Priority jednotlivých obcí pak můžeme prosazovat účinněji. Město Kladno připraví návrh činností, které by mohly být základem pro založení Dobrovolného svazku obcí ORP Kladno, včetně způsobu financování. S návrhem pak starosty seznámíme na dalším setkání v druhé polovině října,“ konstatoval primátor Kladna.