Kraj má právo žádat od města Kladna příspěvek na zajišťování dopravní obslužnosti – tedy peníze na autobusy a vlaky, které objednává pro potřeby cestování jeho obyvatel. Tak shrnuje středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) rozhodnutí, k němuž ve středu dospěl krajský soud.

Verdikt byl očekáván nejen oběma stranami sporu týkajícího se odlišných názorů na placení, ale i v některých dalších krajích. Souvisí totiž se zaváděním standardů dopravní obslužnosti (SDO), podle nichž kraj vypočítává, kolik mají obce a města přispívat. Něco podobného jiné kraje nemají, někde by se ovšem rádi inspirovali.

S většinou obcí a měst se kraj zastupovaný příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) na připlácení dohodl - stejně jako na výši částky či na případném omezení počtu přijíždějících spojů. Největší středočeské město Kladno nicméně vytrvale vzdoruje, byť se protistrana nezastaví ani před zásahem do jízdních řádů.

K jakému závěru dospěje soud rozhodující, na čí straně je pravda, se tudíž očekávalo i jinde ve středních Čechách. Na výsledek kladenského zápasu jsou zvědaví i na jiných radnicích nespokojených s placením.

Kladno chce v boji pokračovat

Ve sporu kolem spolufinancování provozu veřejné dopravy se ve středu soud přiklonil na stranu Středočeského kraje. A nestalo se tak poprvé: statutární město už dříve se svými námitkami neuspělo jak u krajského soudu, tak na dalších frontách: na ministerstvu vnitra a u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Verdikt, který zazněl ve středu odpoledne, není konečný. Deníku to potvrdil mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral: zástupci města chtějí bojovat dál. „Zásadně nesouhlasíme s odůvodněním rozsudku, které podle našeho názoru není právně udržitelné, a se zamítnutím žaloby Krajským soudem v Praze,“ konstatoval.

Město se podle Herala chystá znovu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kde už v této kauze jednou uspělo: letos v květnu, kdy věc s prvním verdiktem ve prospěch kraje byla vrácena k novému projednání. Tomu aktuálnímu.

„Náš postoj se nemění: od začátku říkáme, že kraj má ze zákona povinnost platit meziměstské spoje, město zase svoji MHD,“ konstatoval Heral.

To vlastně nijak zásadně nezpochybňuje ani krajský radní Borecký. Zjednodušeně řečeno: kraj se skutečně nebrání tomu zaplatit základní dopravní obslužnost. Právě podle SDO vypočítává rozsah tohoto „standardu“, který pro obce a města zajistí bez placení. Co jezdí navíc, je považováno za „nadstandard“ – a za ten je na místě připlatit.

Kraj vyzývá k dalšímu jednání

Právě těmto platbám se Kladno brání. Soud však ve středu zopakoval (a je to opět shrnuto zjednodušeně), že kraj je žádat může. „Soud opět potvrzuje, že postupujeme v souladu se zákonem,“ netají krajský radní Borecký radost. A má jasno s tom, že nyní je řada na statutárním městu: „Z čeho však rozhodně radost nemám, je fakt, že pan primátor Volf si nadále bere občany Kladna jako rukojmí, což mě velmi mrzí.“

Se slovy, že veřejná doprava má být maximálně dostupná a komfortní pro všechny, veřejně vyzval primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) ke společnému jednání. „Abychom se dohodli na nastavení pravidel tak, aby žádný občan kraje nebyl při využívání poskytovaných služeb, zejména z důvodu politických postojů, omezován,“ prohlásil Borecký.

Kladenští jsou si však jisti svým pohledem na věc – že požadavek kraje ztělesňovaného radním Boreckým a týmem IDSK je protizákonný – a chtějí bojovat dál.