Kateřina Přibylová, Adriana Adamová a Lenka Pavelková se domáhaly návrhem ke Krajskému soudu v Praze, aby určil hlasování v některých kladenských volebních okrscích za neplatné. Například podle usnesení krajského soudu Kateřina Přibylová rozporovala hlasování v pěti volebních okrscích, a to kvůli hlasům pro stranu SPD – Tomia Okamury.

"Uvedla, že jde o politickou stranu bez pozitivního ohlasu v celém městě Kladno, o čemž má svědčit i časté a četné poškozování výloh této strany v Kladně v ulici Československé armády. Dále zmínila, že se jako aktivní občanka zajímala u známých u nahodilých osob, přičemž jí všechny oslovené osoby sdělily, že SPD – Tomia Okamury nevolily," napsala v usnesení předsedkyně senátu Věra Šimůnková.

Adriana Adamové se naopak nezdál důvěryhodný výsledek voleb ve volebním okrsku číslo 19. Politický subjekt zde získal 2 634 hlasů, tedy 20,53 procent. "Tento zisk je zcela vyloučen, neboť tam žijící občané jsou stabilními voliči Volby pro Kladno a Občanské demokratické strany. Je tak nepravděpodobné, že by volili nově vzniklý subjekt a jednostranně zaměřený spolek na zrušení hazardu a proti Globusu na Růžovém poli, což jsou témata, která se občanů daného okrsku vůbec netýkají,“ napsala mimo jiné v návrhu krajskému soudu Adriana Adamová.

Navrhovatelky se podle usnesení krajského soudu především domáhaly soudního přezkumu voleb z důvodu podezření na nesprávné sečtení hlasů v některých kladenských volebních okrscích. Soud ale nakonec návrhy zamítl, a to z několika důvodů.

„Ani v jednom volebním okrsku, jehož výsledky jsou zpochybňovány, nedošlo k odmítnutí podpisu protokolu o výsledcích voleb a hlasování žádným členem dotčených okrskových komisí, přičemž stěžejní úlohou okrskových volebních komisí je oprávnění a zároveň povinnost dohlížet na zákonnost a průběh voleb a zajišťování jejich výsledků,“ napsala mimo jiné předsedkyně senátu Věra Šimůnková. Ta v usnesení dále připomněla, že právě každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, je oprávněna delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

„Je proto primárně věcí samotných volebních aktérů, nacházejících se v prostředí svobodné politické soutěže, aby vzájemně kontrolovali dodržování stanovených pravidel. Součástí této kontroly je samozřejmě také volební soud. Ten by měl do volebního procesu zasáhnout pouze výjimečně,“ stojí mimo jiné v usnesení Krajského soudu v Praze.

Jako liché se nakonec ukázaly námitky týkající se možného vyplňování sčítacích archů modrou tužkou, ze zákona musí být červenou. Stejně tak soud nakonec nenašel zásadní indicii, která by ukazovala na ovlivnění výsledku voleb či jeho nepravdivé vykázání.

„V uvedených arších nebylo výrazně škrtáno nebo přepisováno. Soud zaznamenal pouze některé případy, kdy člen okrskové volební komise opravil konkrétní označení čárky značící hlas a bylo by jistě vhodnější, aby byla tato oprava doplněna o informaci, kdo tuto opravu provedl. Nejednalo se však o úpravy, které by ovlivňovaly výsledek voleb. Jednalo se o dílčí úpravy svědčící o tom, že se člen okrskové volební komise přehlédl a zapsal čárku o řádek výše či níže. V žádném archu nebylo škrtáno systematicky a nebyly přepočítávány hlasy, které by ve výsledku znamenaly rozdíl v řádech desítek hlasů,“ odůvodnila Věra Šimůnková.