Podle Ladislava Pavlíka (Volba pro Kladno), který stížnost ke Krajskému soudu v Praze podal, došlo zejména v předvolební kampani, ale i při samotných volbách a dva dny po skončení voleb k ovlivnění a manipulaci s názory všech voličů v Kladně, a to ze strany kladenských občanských demokratů pomocí falešného profilu „I Love Kladno“ na sociální síti Facebook.

„Tyto osoby záměrně a podvodně vyrobily a veřejně prezentovaly falešný profil na sociální síti Facebook, kde vytvořily vulgární, nepravdivé a ve svém důsledku závažně dehonestující informace o politických konkurentech, a to volebních stranách Ano a Kladeňáci, s nimiž po vyhlášení výsledků voleb Občanská demokratická strana uzavřela koalici,“ napsal Ladislav Pavlík ve své stížnosti s tím, že právě falešný profil se měl tvářit tak, že jej spravuje Ladislav Pavlík, zaměstnanec Magistrátu města Kladna. Ladislav Pavlík spolu se stížností přiložil krajskému soudu trestní oznámení adresované Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Volba pro Kladno jednající u krajského soudu prostřednictvím zmocněnkyně Moniky Mužíkové pak označila za zvláště závažný videoklip umístěný na sociální síti, ve kterém měl lídr ODS Dan Jiránek obvinit Volbu pro Kladnu z vytvoření tiskového materiálu vyjadřující se negativně o kandidátech ODS.

Kladenští občanští demokraté jednající prostřednictvím zmocněnkyně Andrey Uškrtové jakékoliv nařčení odmítli. Ve vyjádření pro krajský soud občanští demokraté uvedli, že ke své volební kampani používali svoji facebookovou stránku s názvem ODS Kladno. Stejně tak odmítli, že by se kdokoliv z kandidátů podílel na fungování či tvoření obsahu pro falešný profil "I Love Kladno" na sociální síti.

„Navrhovatel (Ladislav Pavlík, pozn.red.) neunesl břemeno tvrzení, natož pak břemeno důkazní, která ho tížila, v důsledku čehož soud učinil závěr, že volební proces nebyl stižen vadou spočívající v nečestně a nepoctivě vedené volební kampani odpůrcem 7. Nebylo tak třeba zabývat se tím, zda toto neprokázané porušení pravidel volební kampaně hrubě ovlivnilo výsledek voleb. Soud k tomu nicméně poukazuje na to, že ve statutárním městě Kladno je 53 700 oprávněných voličů, přičemž ve volbách jich volilo 19 592,“ napsala mimo jiné v odůvodnění předsedkyně senátu Jitka Zavřelová a ještě zmínila: „Navrhovatel neuvedl v návrhu žádné skutečnosti svědčící o tom, že by profil „I Love Kladno“ byl schopen ovlivnit rozhodování významného počtu voličů, takže by bylo namístě pochybovat o legitimnosti zvoleného zastupitelstva jako celku.“

* Článek jsme 10.30 hodin upravili. Ladislav Pavlík není spolustraníkem současného primátora, v komunálních volbách nekandidoval. Za chybu se omlouváme.