„Toto rozhodnutí bylo zdušeno,“ potvrdila Deníku předsedkyně senátu Dagmar Javůrková.

Předmětem soudní pře se stala událost z roku 2007. Tehdy – konkrétně to bylo 3. června– přivedla maminka čtyřletého Davídka na dětskou pohotovost kladenské nemocnice. Podle Luboše Olejára, prezidenta Svazu pacientů ČR, lékař klučinovi změřil teplotu, vyšetřil břicho pohmatem a podíval se mu do krku. Výsledkem bylo konstatování: jde o angínu, proti níž pomůže podávání léčivého sirupu v domácím ošetřování. To potvrzuje i kratičký záznam, který doktor z pohotovosti pořídil. O dva dny později byl ale chlapec hospitalizován a léčen na jednotce intenzivní péče. Podrobil se dvěma operacím – nejprve pro zánět slepého střeva a následně ještě pro střevní neprůchodnost.

„Předmětem sporu není stanovení diagnózy. Zásah do osobnostních práv spatřujeme v tom, že malý chlapec přišel na dětskou pohotovost – a neprokázalo se, že by byl řádně vyšetřen,“ zjednodušil pro Deník právnické kličky advokát Mario Švehelka. „A Krajský soud v Praze dospěl k logickému závěru, že již nedostatečný a nevhodný způsob vedení zdravotnické dokumentace představoval ohrožení žalobce,“ doplnil prezident Olejár. Kladenská nemocnice se však proti verdiktu krajského soudu nařizujícího vyplatit odškodnění odvolala – a vrchní soud se přiklonil na její stranu. Původní rozhodnutí změnil.

Jeho rozhodnutí je pravomocné – a podle soudkyně Javůrkové i konečné. „Proti verdiktu není přípustné dovolání,“ vysvětlila předsedkyně senátu. Advokát Švehelka ale nesouhlasí. Chce bojovat dál. „Počkáme na písemné odůvodnění – a pak se asi obrátíme na Ústavní soud ČR,“ konstatoval s dodatkem, že z ústního odůvodnění rozsudku nepochopil, jaké úvahy odvolací senát vedly ke změně verdiktu. „Důkazy přece odpovídaly žalobcovu tvrzení,“ podivuje se právník, jenž se soudním přím pacientů s lékařskými zařízeními věnuje pravidelně.