Líčení se včera konat mělo, ale obžalovaná nedorazila. Špatně si totiž přečetla soudní obsílku. Ta jí před časem přišla s tím, že se kvůli vytíženosti advokátů ruší líčení 20. září. Termín odročení, který byl v dopise rovněž uveden, už ale Minaříková nezaregistrovala. Když jí zastupující advokátka telefonovala, zda dorazí k soudu, velmi se divila, že se nějaký koná. „Nezbývá než líčení odročit,“ uvedla soudkyně Jitka Haumptmanová. Za absenci u soudu prý obžalované žádný postih nehrozí.

Marie Minaříková je obžalována ze zneužití pravomoci veřejného činitele. V letech 1994 – 1998, kdy starostovala v Libušíně, měla obec zadáváním nevýhodných zakázek připravit o 1,7 milionu korun. Prý také nezabránila tomu, aby si mnoho lidí koupilo v obci stavební pozemky, které ale nebyly vyjmuty z půdního fondu.

Zájemci o výstavbu, kteří za smlouvu zaplatili poplatek 1500 korun, podle svých výpovědí netušili, že platí za smlouvu o pozemcích, jež nejsou určeny ke stavbě. Poplatek navíc nebyl zapsán do příjmové knihy. Minaříková tvrdí, že je nevinná, a že vše bylo projednáváno se souhlasem obecního zastupitelstva. Někteří bývalí zastupitelé obce však u soudu vypověděli, že tehdejší zasedání připomínala divadlo režírované Minaříkovou. Někdejší starostka se odstěhovala do Zruče nad Sázavou, řada lidí v Libušíně jí nemůže dodnes přijít na jméno.

Celý případ se táhne déle než osm let. Okresní soud v Kladně už jednou uznal Minaříkovou vinnou a vyměřil jí tři roky vězení nepodmíněně. Navíc měla zaplatit obci milion korun jako vyrovnání. Obžalovaná se ihned odvolala a Krajský soud v Praze případ vrátil k novému projednání. Podle advokáta Minaříkové kvůli procesním pochybením a nejasnostem v obžalobě.

Po několika líčeních u Okresního soudu v Kladně muselo celé jednání letos v březnu začít znovu. Soudkyně Jitka Hauptmanová musela vyměnit jednoho z přísedících, který se soudem dlouhodobě nespolupracoval.