Libor Bach, který má v ulici Ant. Suchého svůj rodinný dům s malou dílnou se nehodlá smířit s tím, že majitel stavební firmy 
v sousedství, František Nistor, parkuje nejen v této, ale i v sousední ulici Dr. Topky svá firemní auta.

Podle stěžovatele jsou úřady vydaná povolení v rozporu s bezpečnostními předpisy, a proto je nehodlá akceptovat. Navíc majitel stavební firmy údajně nedodržuje ani bezpečné vzdálenosti od pásma dráhy, protože služební vozy on i jeho zaměstnanci trvale parkují nedaleko železničního přejezdu.

Kladenský deník se tomuto případu věnuje už potřetí a stěží odhadnout, kdy vezme tato nešťastná kauza konec. Přestože se majitel stavební firmy František Nistor snažil pokaždé vyhovět požadavkům svého rozzlobeného a věčně nespokojeného souseda, neshody pokračují.

Stěžovatel volá na místo opakovaně strážníky a policisty, aby posoudili, zda je v úzké ulici bezpečno či nikoli.

Jelikož se vztahy mezi oběma muži vyhrotili natolik, že už překročily hranice slušnosti, nezřídka prý stěžovatel Libor Bach obchází okna kanceláře stavební firmy a pracovnicím předvádí vztyčený prostředník.

Za to a další prohřešky si vysloužil dokonce od manželky Františka Nistora facku. 

Ani v době reportáže nebylo na křižovatce obou ulic příliš bezpečno. Každou chvíli to vypadalo, že se schýlí k vyhrocenému konfliktu a ušetřena nebude ani redaktorka.

Přestože máme od počátku snahu o objektivní zhodnocení případu, stěžovatel Libor Bach je přesvědčen o tom, že v nezákonném jednání jdou úřady majiteli stavební firmy dokonce na ruku.

„Po uveřejnění minulého článku, kdy František Nistor uvedl, že má všechno povolené, jsem si zjišťoval informace na odboru dopravy kladenského magistrátu a zjistil, že teprve desátého června bylo zažádáno o to, aby se smělo parkoviště udělat," zdůrazňuje Bach.

Parkoviště bez povolení

„Bohužel, to parkoviště se začalo budovat už třetího června, 16. června bylo kompletně dokončené, tak jak je dnes, aniž by na to bylo stavební povolení – jako stavař by měl, dle mého, tedy pan Moravec z magistrátu počkat.

Tohle všechno, co panu Nistorovi povolili, je vybudované načerno," tvrdí stěžovatel Bach. Jeho tvrzení ovšem František Nistor oponuje, že stání před firmou mají na vlastním pozemku a vše je řádně podložené úřady a ani lidem v těsném sousedství parkování nevadí.

„Vadíme jen Liboru Bachovi. Závidí nám úspěch 
a to, co jsme vybudovali. Nejraději by naši firmu zlikvidoval. Jsem pevně rozhodnutý o tom, že vozový park přestěhuji postupně jinam a možná i celou firmu.

Dokázali jsme toho za roky existence hodně a nenecháme se kvůli jednomu nepřejícímu člověku zničit," říká majitel stavební firmy František Nistor.

Vyjádření kladenských úředníků ke kauze je následující: „Řešení dopravní situace v ul. Ant. Suchého a Dr. Topky je složitý případ, proto v tomto směru pokračuje jednání s policií – dopravním inspektorátem.

Vyjádření magistrátu

Zástupci Magistrátu města Kladna z odboru dopravy a výstavby hledají 
s pomocí dopravního inspektorátu nejvhodnější řešení situace. V ulici Ant. Suchého se jedná o zábor zeleně, se kterým odbor životního prostředí souhlasil a je nutné pouze dodržet příslušné odstupové vzdálenosti od železniční dráhy.

V ul. Dr Topky je problematika složitější, protože chodník se nachází na pozemku stavební firmy. Celou situaci řešíme i se silničním správním úřadem," řekla k problematice mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.