Klání tohoto typu bylo ve městě vypsáno historicky poprvé. Soutěžní práce architektů jsou tak zdařilé, že vyhrály dva. O vítězství se dělí česko-německé konsorcium Bauchplan s ateliérem Taktiky a česko-holandské sdružení Cityförster + atelier gram. Třetí skončilo Studio Perspektiv.

Hlavní úlohou soutěžících bylo uspořádání zástavby, náměstí a parků. Plán zástavby zahrnuje například požadavky na ekonomické využití pozemků, šetrnost při hospodaření s dešťovou vodou i energiemi nebo moderní řešení mobility a automobilové dopravy.

Zpracovatelský tým, který bude v následující etapě soutěže vybrán jako nejlepší, bude s vedením města následně spolupracovat při rozvoji lokality.

V dalším kole budou architekti připravovat podrobné plány veřejných prostranství. „Součástí rozvoje lokality je také nová budova základní školy, na kterou město v budoucnosti vypíše samostatnou zakázku na projekční tým,“ připomněla mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.

Z dvaatřiceti týmů pětice v užším výběru

Urbanistická soutěž byla vypsána jako užší. To znamená, že týmy složené z urbanistů, krajinářů, městských a dopravních inženýrů a dalších odborníků se nejdříve přihlásily k účasti a zaslaly portfolio referenčních zakázek. „Na jejich základě odborná porota vybrala pět týmů, které nejlépe splnily předpoklady pro zpracování kvalitního soutěžního návrhu,“ dodala Krčková.

V první fázi soutěže město obdrželo 32 žádostí o účast, mezi nimiž byli účastníci z České republiky, Slovenska, Německa i Nizozemí. Do druhé fáze soutěže byli vybráni konsorcium Bauchplan s ateliérem Taktiky, společnost Cityförster + atelier gram, Studio Perspektiv, Norma architekti a společnost Pelčák a partner architekti.

Soutěžní návrhy byly odevzdány jak anonymní. Porota se shodla na třech z nich, které ostatní převyšovaly kvalitou zpracování i prostorovým uspořádáním nové zástavby.

„U obou vítězných návrhů porota oceňuje práci s krajinou a návaznosti na stávající okolní sídliště stejně jako další prvky, které výrazně zvýší kvalitu života obyvatel západní části Slaného. Zároveň oba návrhy vykazovaly i drobné nedostatky, které neumožňovaly vybrat jednoznačného vítěze,“ vysvětlil předseda poroty, architekt Jan Šépka.

„Počkáme si, s jakou nabídkou přijdou týmy v navazujícím jednání. Podle toho vybereme ten, který zaručí stabilní a dlouhodobé partnerství pro koordinovaný rozvoj řešeného území,“ uvedl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).