Z deseti určených témat si mohly děti vybrat, jaké jim bylo nejbližší. „Nejčastěji se objevovaly obrázky bezpečné jízdy na kole či kolečkových bruslích, bezpečné přecházení vozovky nebo jak se zachovat, když je dítě osloveno cizím člověkem. Hodně dětí se pak věnovalo problematice volně pobíhajících nebo někde přivázaných cizích psů,“ uvedla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Na třetím místě v soutěži se umístil Aleš Hrubý ze Základní školy sídlící ve Vodárenské ulici. Tématem jeho obrázku byla bezpečná jízda na kolečkových bruslích. Na druhém místě skončila Ema Rašpličková ze Základní školy Velvarská. Ta svůj obrázek zaměřila na bezpečné přecházení vozovky. A celkovou vítězkou se stala Martina Stínková ze Základní školy Cyrila Boudy s obrázkem bezpečné jízdy na kolečkových bruslích. Všichni autoři obdrželi z rukou strážníků věcné ceny a diplomy.