Akci pravidelně organizuje Kladno Sister Cities Association ve spolupráci s Bellevue Sister Cities Association a městem Kladnem.