Protesty
Proti zařízení, které je oficiálně zařazeno mezi spalovny, vytrvale protestují nejen lidé z Velké Dobré, ale i okolních obcí, již mají obavu z toho, že jim pyrolýzní linka trvale a nevratně poškodí životní prostředí.

Podnikatel Karel Prokeš, který má potřebná povolení a zařízení na poli ve Velké Dobré díky tomu už dávno stojí, čeká nyní na výsledky takzvané EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), aby fabriku nevelkých rozměrů, jež ale nemá v České republice obdoby, mohl spustit.

V úterý, stejně jako minulý týden, se proto sešlo v Kulturním domě ve Velké Dobré už podruhé tři sta obyvatel, aby na veřejném projednávání studie vlivu na životní prostředí vznesli svoje připomínky. Po více než deseti hodinách diskusí mnozí ale spokojeni nejsou.

Nejasnosti
Přestože majitel likvidační linky, Karel Prokeš, je přesvědčen o její nezávadnosti, v jeho neprospěch hovoří strach lidí, detailní neznalost technologie i to, že na některé otázky zkrátka nedokázal příchozím zatím nikdy jednoznačně odpovědět.

Jednalo se o dotazy typu: jak bude firma nakládat s odpadními vodami, jaké filtry bude používat v drtičích pneumatik, jaké vlastnosti bude mít pyrolýzní olej, který je kromě sazí vedlejším produktem při likvidaci, jak bude vyřešena autodoprava po cestě, jež sloužila roky pouze jako vedlejší a další námitky.

Odpůrci
„Od počátku napadáme terminus technicus takzvané průmyslové zóny, kde linka stojí, což je pro další vývoj obce nepřijatelné. V úterý jsme zpracovatelům EIA připomínali studii vlivu toxických látek, zejména zinku, který je nebezpečný pro vodní organismy.

Ve studii ani v posudku nebyl nikde vypořádán. Jde nám o to, že zinek se nachází ve formě oxidu zinku na výstupu pyrolýzních materiálů – v takzvaných sazích, a kvůli prašnosti a následnému nakládání s tímto zinkem se obávám, že okolní půda bude kontaminována a dále jím znečišťovány vodní zdroje a následně i vodní organismy,“ vyjádřil svoje obavy například Zdeněk Pavlíček z Velkodoberského sdružení občanů.

Všechny nejasnosti a nezodpovězené otázky vyvolaly od minulého týdne mezi lidmi další vlnu odporu a k původně protestujícím obcím Velké Dobré, Družci a Braškovu, které s likvidační linkou přímo sousedí, se s nesouhlasem přidaly i další vesnice kolem Kladna.

Odborníci
Podle odborníků a zejména pak zpracovatelky EIA, Pavly Žídkové, prý skutečně není důvod k panice a lidé se nemusí znepokojovat.
„Nezměnila jsem názor z hlediska vydání souhlasného stanoviska, ale určitě se můj návrh rozšíří o dané podmínky.

Zapsala jsem si jich zhruba do deseti, které už vím, že do stanoviska zapracuji. Připomínka, jež mě osobně zaujala asi nejvíce, je ta týkající se produkce odpadních vod, o níž nejsem přesvědčena, že byla v dokumentaci vyřešena,“ řekla zpracovatelka EIA. Kromě tohoto poznatku budou všechny připomínky zaslané písemně i z veřejného projednání připsány do dokumentace.

„Co se týká Velké Dobré, odhaduji, že to bude pětadvacet stran textu. Musíme to stihnout do deseti dnů od veřejného projednávání,“ uzavřela Žídková. Od počátku navíc tvrdí, že pokud by došlo k tomu, že jakékoli limity nebudou majitelem likvidační linky splněny, není problém nařídit zastavení provozu linky a její následnou demontáž.

Starosta
„Domnívám se, že na spoustu dotazů nebylo adekvátně odpovězeno. Jen se potvrdily naše obavy z toho, že se staneme pokusnými králíky v něčem, co je potřeba teprve někde vyzkoušet. Na základě veřejného projednávání doufáme ve vydání negativního stanoviska v procesu EIA.

Dále však probíhá proces integrovaného povolení, kde využijeme i dotazů vznesených v rámci veřejného projednávání,“ vyjádřil se k problematice starosta Velké Dobré Zdeněk Nosek.