Současné prostory jsou vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovující vybavením i velikostí. „Rozšíření centra umožní pracovat také se sociálně znevýhodněnou skupinou žáků a pořádat terapeutická sezení, která by vedla ke zlepšení jejich stávajících životních podmínek,“ uvedl středočeský radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD).

V rámci rekonstrukce speciálně pedagogického centra se počítá s vybudováním centra s potřebným zázemím, toaletami a prostorami pro terapeutickou skupinu. Součástí úprav bude celková rekonstrukce včetně technického vybavení a infrastruktury, výměna oken a vybudování výtahu.

V souvislosti s bezbariérovým přístupem bude postaven nový boční vstup do budovy a provedou se související úpravy zpevněných povrchů před vstupem.

Projekt modernizace počítá také s vytvořením zázemí pro aktivizační činnosti a ergoterapii.

Víceúčelové pracoviště bude vybaveno novým nábytkem a pomůckami, které pomohou klientům s handicapem k začlenění do společnosti. Jde o 12 vybavených multifunkčních stolů. Dále o vybavení herny pomůckami na relaxaci a zklidnění a vybavení kreativní dílny multifunkčními stoly a keramickou pecí.

Podle Zdeňka Seidla je cílem projektu nejen modernizace a rozšíření prostor centra, ale i zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb a zkvalitnění přípravy žáků. „V důsledku si od investice slibujeme snížení počtu mladistvých nezaměstnaných na trhu práce,“ dodal radní.

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s lehkým mentálním postižením Kladno – Vrapice je krajskou příspěvkovou organizací. Projekt modernizace a rozšíření by měl být zařazen do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Z tohoto programu by měl projekt získat přes 11 milionů korun. Kraj jej bude spolufinancovat ve výši 1,24 milionů korun a v případě realizace kraj projekt také předfinancuje do doby, než bude proplacena dotace z prostředků unie a národních zdrojů.