Světelný signál bude přebírán z Vinařické horky. Na slánské světlo, které vyšleme společně z vrcholu Slandy, budou následně čekat čerti v Budči.

Pravděpodobný čas, kdy signál doputuje do Slaného, je okolo 20.30 hodin.

Chvilku před tím mohou účastníci využít k pohledu ze Slandy a popovídání si s kamarády. Pokud bude příznivé počasí, mají Patrioti (SpS) v lomu pod Slandou připravený táborák i špekáčky. Keltské bubínky na akci jsou vítány.

Přijměte pozvání a šiřte tuto informaci dál, ať společně přivítáme příchod jara.

Akce je řádně ohlášena a povolena krajským úřadem.

Za nezletilé děti zodpovídají rodiče!

http://www.keltskytelegraf.cz/