Kraj v SDO definuje základní rozsah veřejné dopravy, kterou pro danou obec zajistí a zaplatí – tedy standard – a o tom, co jezdí navíc, se jedná s místní samosprávou: buď obecní pokladna připlatí, aby lidé nepřišli o spojení, nebo dojde k dohodě o seškrtání spojů. Kladno, kde jde zejména o zajištění spojení s Prahou, SDO odmítá. Největší město ve středních Čechách na tento systém vůbec nechce přistoupit. Není samo, ale v jeho případě už kraj sáhl ke změnám v provozu autobusů. K nelibosti pasažérů, kteří si stěžují na zhoršení cestování.

Hlavním „symbolem“ zosobňujícím nesouhlas Kladna se SDO je primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno), na krajské úrovni pak jeho neuvolněný náměstek, tedy vykonávající politickou funkci mimo své hlavní povolání, Robert Bezděk (ANO). Profesí advokát je nyní zaměstnán jako uvolněný předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva, což je placený post podle zvyklostí obvykle svěřovaný zástupci opozice. Působí také jako předseda klubu krajských zastupitelů za ANO; jediného opozičního – a na jednání středočeských zastupitelů bývá mezi opozičníky slyšet nejvíc.

Žalobu města soud odmítl

Proti zavádění SDO se Kladno neúspěšně bránilo podáními k ministerstvu vnitra, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i ke Krajskému soudu v Praze. Právě krajský soud rozhodl nejnověji: žalobu Kladna odmítl (čili se samotnou věcí ani nezabýval). Na to reagovala na sociálních sítích hejtmanka Petra Pecková. „Celou dobu otevřeně proti kraji bojoval Robert Bezděk, který je předsedou kontrolního výboru kraje za ANO 2011, a současně si na tomto tématu postavil část své volební komunální kampaně do města Kladna, kde se stal náměstkem primátora,“ konstatovala na facebooku i na twitteru.

„Soudní spor iniciovalo město Kladno v čele s primátorem Milanem Volfem. Od počátku jsme považovali soud za nehospodárné vyhazování veřejných peněz. Bohužel na neuzavření smluv o dopravní obslužnosti doplácejí nejvíce občané Kladna,“ konstatovala s dodatkem, že zástupci kraje jsou připraveni dále jednat. „Pokud bude konečně vůle,“ popíchla představitele Kladna.

Nezůstalo to bez odpovědi. Bezděk prostřednictvím tiskového mluvčího města Víta Herala sdělil, že není na místě osočovat město, jestliže že se soudní cestou domáhá svých práv. Přičemž Bezděk odmítá tvrzení představitelů kraje, že soud dal hejtmanství za pravdu. „Neřekl, že Kladno či Středočeský kraj z toho či onoho důvodu má, či nemá pravdu, ale prostě řekl, že nejsou splněny procesní předpoklady, a proto se žalobě a argumentům stran věnovat nebude,“ uvedl Bezděk v roli náměstka primátora.

Naznačil, že právní boj města nepovažuje za dobojovaný. Zmínil možnosti podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu i obrátit se na Ústavní soud. A město možná bude chtít svou při posunout ještě dál: „Záležitost by si určitě zasloužila pozornost i ze strany Evropské komise v Bruselu – kam možná i dospěje.“

Bezděk ve čtvrtečním prohlášení upozornil, že každý má právo domáhat se ochrany svých práv u nezávislého a nestranného soudu – jen cesta, než se dostane k tomu pravému, je trnitá a občas trvá delší dobu. „Osočovat město Kladno, že se domáhá ochrany svých práv a práv svých občanů soudní cestou, není na místě. Město má jiný názor na věc než Středočeský kraj – a doba, kdy se všichni mlčky podvolili tomu, co přišlo ‚z vrchu‘, je naštěstí, doufám, už pryč,“ odmítá kritiku přístupu Kladna znějící z hejtmanství.

Káravé hlasy na jednání zastupitelů
Role Roberta Bezděka při jednání o SDO ve vztahu k dalším obcím a městům přišla na přetřes i na posledním jednání krajského zastupitelstva. Proti jeho počínání a vystupování v roli předsedy kontrolního výboru se ohradil radní Petr Borecký, jenž SDO vyzdvihuje jako opatření, které do systému organizování a hrazení veřejné dopravy vneslo jasné principy a pravidla.
Kritizuje, že se standardy probíraly na jednání kontrolního výboru. Vnímá to jako exces, kterého se kontrolní výbor dopustil ve svých pravomocích. „Mám vážnou pochybnost, jestli kontrolní výbor nepřekročil své kompetence,“ uvedl Borecký.

Připojil se také Vratislav Málek (STAN), mající mimochodem stejně jako Bezděk titul doktora práv: „I já mám vážné pochybnosti, že kontrolní výbor překročil své kompetence.“ A hejtmanka Petra Pecková (STAN) obzvlášť odsoudila přístup právníků města Kladna na zasedání tohoto výboru.

Borecký také Bezděkovi veřejně vytýkal jeho zapojení do vyjednávání o SDO s obcemi, kdy předseda kontrolního výboru, jenž se prý vlastně ani neměl účastnit, protože nebyl zván, podle něj uplatnil své řečnické schopnosti jako představitel krajské opozice. Konkrétně radní zmínil vystupování Bezděka na jednání se zástupci obcí Stochovska, jež krajská organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) svolala na 18. srpna. Několik kolegů z IDSK si podle Boreckého stěžovalo, že ačkoli Bezděk promluvil z pozice autority předsedy krajského kontrolního výboru, na jednání se starosty prezentoval „protikrajská“ stanoviska: proti SDO se vymezoval, podpořil nesouhlasné hlasy a nevhodně komentoval vystoupení zástupců IDSK. „Mé vyjadřování bylo poněkud jiné, než je vámi prezentováno,“ reagoval Bezděk.

Dan Jiránek (ODS) se také ohradil proti tomu, že Bezděk jako náměstek kladenského primátora a současně krajský zastupitel vlastně zastupuje obě strany sporu. Bezděk však namítl, že ani coby předseda kontrolního výboru nemá přístup k žádným nadstandardním informacím: i ty, které pak předkládal členům výboru, si prý musel od krajského úřadu vyžádat podle známé „sto šestky“: zákona o svobodném přístupu k informacím. Hejtmanka Pecková odpověděla, že žádal neveřejné materiály, na jejichž základě rozhoduje rada kraje. Bezděkovi také vytkla, že když už měl takový zájem o jednání kolem SDO, účastnil se jich pouze v okolí Kladna, kde kandidoval v komunálních volbách; v jiných regionech nikoli. „Já na schůzkách se starosty byla, vy ne,“ prohlásila.

Speciálně kvůli Bezděkovi radní Borecký hejtmanku vyzval, ať požádá krajské právníky, aby upřesnili, jaké jsou vlastně pravomoci předsedy kontrolního výboru. Třeba ve vztahu ke sledování příspěvkových organizací kraje.