Dovolání dorazilo do Brna už v říjnu, přičemž rozhodnutí bude trvat řádově měsíce. Soudní pře začala po změně desky u pomníku v roce 2008, kdy z ní jméno Jiřího Hampla, coby spoluautora díla, zmizelo. V té době se začal brát o svá práva a od počátku tvrdí, že manželce při tvorbě soch pomáhal a na spoluautorství má tudíž nárok. Soudy mu postupem let daly za pravdu s tím, že manželé na sousoší pracovali společně. 


Vedení Památníku Lidice je přesto jiného názoru a pokusilo o dovolání. „Před nedávnem jsem hovořila s dcerou sochařky Marie Uchytilové, Sylvií Klánovou, a říkala mi, že je ráda, že vedení Památníku Lidice snahu nevzdalo a dovolání podalo,“ řekla starostka obce Veronika Kellerová. I podle jejích slov je spor o spoluautorství velmi citlivá záležitost a každá ze stran si hájí svoji pravdu. 


Jiří Hampl nepochybně svojí ženě při tvorbě soch pomáhal, i se zasloužil o to, stejně jako Sylvia Klánová, aby se podařilo po sochařčině smrti odlít sochy z bronzu. Ale to, zda je Jiří Hampl spoluautorem díla a tudíž i původní myšlenky, není, zejména pro znalce umění, jednoznačné. Sochařka Marie Uchytilová na sousoší Památníku dětským obětem války pracovala do úplného vyčerpání až do své smrti, která přišla den před Sametovou revolucí v roce 1989. Životní dílo, jemuž obětovala mnoho let, energie i vlastních peněz, jelikož ji tehdejší vládnoucí garnitura v tvorbě odmítala podporovat, nikdy ve výsledku nespatřila.