Nová hala nabídne dostatečné moderní zázemí zejména pro slánské sportovní kluby, stane se vhodným prostorem pro pořádání oficiálních zápasů, ale i místem pro setkávání sportovní veřejnosti.

„Od vydání územního rozhodnutí letos v dubnu se městu podařilo získat potřebné stavební povolení. Hned poté jsme v září vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou hodnotou za bezmála 120 milionů korun, které bylo ukončeno začátkem prosince. Tím jsme uzavřeli přípravnou fázi projektu. Pokud bude potvrzen výsledek výběrového řízení, můžeme se těšit na zahájení samotné stavby,“ řekl starosta města Martin Hrabánek.

Zároveň město podalo žádosti o dotace, které by přispěly k financování projektu. „Podali jsme žádost u Národní sportovní agentury, kdy bychom v případě jejího schválení mohli v této výzvě získat až 40 milionů korun. Také jsme podali žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Zde je šance získat přibližně 25 milionů korun. Ani jednu z dotací zatím nemáme schválenou a stále čekáme na výsledky dotačního řízení,“ sdělila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová detaily k podaným žádostem o dotace.

Dále manažerka přibližuje další postup: „V rámci výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi celkem 12 nabídek. Pokud se žádný z neúspěšných kandidátů neodvolá, bude možné s vítězným uchazečem před koncem tohoto roku podepsat smlouvu o dílo. Staveniště bychom pak mohli předat na přelomu ledna a února příštího roku. Vše je odvislé od příznivých klimatických podmínek.“

V rámci přípravy projektu byla stavba navíc doplněna o malou tělocvičnu. „Ta nabízí možnosti pro další sporty, jako je například aerobic, tanec či fitness. Město dlouhodobě podporuje sportovní a zájmové organizace formou grantů a dotací ze svého rozpočtu. Vzhledem ke covidovému období považujeme motivaci lidí ke sportování za důležitou,“ zdůraznil starosta města Martin Hrabánek.

Budoucí objekt nabídne zázemí pro sporty, jako například florbal, futsal, basketbal, volejbal, házená, nohejbal a další. Multifunkční hala bude vysoce energeticky hospodárná a vystavena, s ohledem na životní prostředí, v takzvaném pasivním standardu.