„Členské subjekty jsme oslovili s dotazy na jejich aktuální problémy – co je nejvíce tíží, zda mají dostatečné množství peněz na svůj rozvoj, nebo zda a jak využívají dotační programy. Výsledky potvrdily, bohužel, naše obavy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Podle průzkumu kluby většinou požadují větší finanční podporu a menší administrativu. Stejně tak tomu je na Kladensku.

„Náš největší problém je sehnat finance na kvalifikované trenéry mládeže. Daří se nám rozšiřovat členská základna, s tím však souvisí potřeba dalších tréninkových ploch, které by sloužily celoročně. To znamená, že bychom potřebovali vybudovat hřiště s umělou trávou, na což ovšem v žádném případě finančně nemáme,“ uvedl fotbalový klub SK Baník Libušín.

Větší podporu malých vesnických klubů, transparentnost či snížení administrativní zátěže a zbytečné byrokracie by uvítal klub SK Zlonice. „Problémy malých klubů stejně nikoho nezajímají, takže místo psaní zbytečných slohových cvičení se raději budeme zdarma a dobrovolně věnovat péči o děti, mít radost z jejich sportovních úspěchů a snažit se o to, aby je sportování bavilo,“ sdělil zástupce klubu.
Podobného názoru je také Tělovýchovná jednota Sokol Knovíz. „Uvítali bychom větší finanční podporu rozvoje sportu na vesnicích pro dospělé a seniory, podporu sportu pro děti a mládež, a to všeobecnou bez vazby na daný konkrétní sportovní účel,“ uvedla jednota.

Akademie bojových sportů a umění Kobra Kladno by na financování sportu také chtěla zjednodušit žádosti o podporu a to samé při vyúčtování. „Jsme malý subjekt a nemůžeme pružně reagovat jako velké oddíly, které dostávají finance i na platy profesionálních pracovníků, zabývajících se dotacemi. Velké plus je, oproti dřívějšku, že finance nyní mohou plynout přímo do oddílů,“ sdělila akademie. „Věnujeme se bojovým sportům. Přestože se naši závodníci, převážně děti a mládež do osmnácti let, medailově umísťují na národních pohárech, mistrovství republiky a dokonce na mistrovstvích Evropy, tedy reprezentují Českou republiku, většinu výdajů si musí hradit sami. Dále chybí ohodnocení medailových vítězství z top soutěží pro závodníky do třiadvaceti let a u starších,“ zoufá jeden ze zástupců akademie.

Bez problémů není ani další z oslovených spolků působících na Kladensku. „Pro náš spolek je největší problém to, že pracujeme s mládeží a narážíme na problém, kdy se věnujeme závodnímu sportu a ten je méně podporován, než spolky, které se zaměřují na komerční pojetí sportu - stačí chodit na tréninky a není nutné se účastnit žádných registrovaných soutěží. Pokud se snažíme o aktivní zapojení dětí a ne takzvané odkládárny pro rodiče, příspěvky na trenéry, zajištění pomůcek a dotace na údržbu našeho zařízení jsou minimální a v porovnání s komerčními centry, které aktivní sportovce nevychovávají, jsme diskriminováni objemem přidělených prostředků. Ty jsou fajn ze strany státu, ale jejich výše je minimální a slouží pouze na částečné pokrytí potřeb a ne rozvoj,“ myslí si zástupce jednoho ze spolků na Kladensku, který chtěl zůstat v anonymitě.

Další věcí, která vadí mnoha klubům a oddílům, je fakt, že pro nárok na kteroukoli dotaci musí mít žadatel vlastní prostory. „Klub provozuje svou činnost v pronajatých prostorách, nevidím nejmenší důvod, proč by měl v rámci požádání o kteroukoli dotaci mít prostory pouze vlastní,“ míní jezdecký klub Statek Kováry, stejného názoru je také klub HC Zlonice.

Tenisový klub LTC Kladno sice vlastní sportoviště má, zatěžuje jej ovšem jeho údržba a financování provozu. „Uvítali bychom zjednodušení administrativy, žádostí a vyúčtování, přehlednější a jasnější zadání pro porozumění i amatérským funkcionářům spolku, směřování dotací k údržbě a provozu, bez těchto prostředků totiž nelze žádný klub provozovat,“ informoval tenisový klub LTC Slovan Kladno. „Nejvíce nás tíží údržba a obnova sportovních zařízení z důvodu nedostatku finančních prostředků. Špatná průhlednost pravidel dotací, spousta nejasností ohledně použití a vyúčtování dotace,“ dodal zástupce klubu. Mezi kluby, které volají pro zjednodušení pravidel financování, je také Yacht Club Kladno.