Cílem reorganizace je zjednodušení orientace občanů na úřadě, neboť za samosprávné aktivity zodpovídají orgány města, zatímco činnosti vykonávané v takzvané přenesené působnosti jsou plně v kompetenci pověřených úředníků.

„To rovněž znamená, že pokud občan nebude s nějakým rozhodnutím úřadu spokojen, bude jasně vědět, kam se odvolat. V případě samosprávy je to vedení, rada či zastupitelstvo města, u státní správy pak krajský úřad,“ vysvětlil náměstek kladenského primátora Vojtěch Munzar, do jehož kompetence spadá právě činnost Odboru životního prostředí.

Dalším pozitivem změn je rovněž úspora jednoho pracovního místa. „Tím vznikne prostor pro vznik nové pozice, kterou bude od letních měsíců správce parků. Ten bude v městských zelených plochách vykonávat kontrolní, koordinační a návrhové činnosti a zároveň bude řešit drobnosti, jako například opravy poničených laviček, udržování záhonů či dohled na úklid,“ uvedl Munzar, podle nějž je lepší, když tuto práci vykonává nezávislá osoba, než firma, která zároveň opravy zajišťuje.

Podobná pracovní pozice, jejíž vznik nepřinese žádné další zatížení městské kasy, doposud na magistrátu nebyla. Vedení města si od ní slibuje celkové zlepšení stavu městských parků, což zapadá do nového konceptu čistoty a pořádku ve městě.