Osudnou noc do suverénního Československa vtrhla vojska „spřátelených“ států. Neblahými symbolem okupantů byly bílé příčné pruhy na tancích a československé vlajky potřísněné krví.

Jak přímo na Rakovnicku srpen 1968 a další týdny probíhaly? Svědectvím jsou tehdejší snímky v přiložené fotogalerii.

Příjezd vojsk Varšavské smlouvy do Velvar

Fotogalerie: Okupace, srpen 1968 ve Velvarech