Stanislav Motl čerpal ze své stejnojmenné knihy o pokladu. Popisoval mnohá zajímavá setkání s pamětníky a zveřejnil utajované zápisy z vleklých a dramatických jednání o navrácení československého měnového zlata, jež bylo podmíněno tím, že Československo zaplatí USA a Velké Británii „daň za osvobození“, do níž spadaly mimo jiné uniformy a výzbroj nejenom živých, ale i padlých vojáků, včetně bomb, které naši letci shodili na Německo.