Jak se ovšem na eventuální takzvanou přímou volbu starostů dívají osobnosti našeho regionu?

„Nad tímto problémem jsem už přemýšlel vícekrát, a nemám jasno,“ vyřkl Miroslav David, dlouholetý obecní politik a aktuálně předseda Sokolské župy Budečské. Jednoznačná odpověď totiž neexistuje. „Pro našince je to asi tak nastejno, jako volby ostatní. Většinou ty lidi neznám, a když už si někoho vyberu, tak většinou zůstane v poli poražených. Jednou jsem dostal podobnou otázku a tak jsem rozhodoval jako v rychlých šípech, jestli je lepší volit Losnu nebo Mažňáka,“ řekl s úsměvem Kladenskému deníku například výtvarník Přemysl Povondra.

Myšlenka přímé volby starosty se zamlouvá starostce Zákolan Lucii Wittlichové. „Považuji možnost obyvatel obcí zvolit si starostu za velmi dobrou myšlenku, na rozdíl od přímé volby prezidenta. Zvláště v malých obcích, kde se lidé znají a mohou posoudit, jaký je to člověk nejen po odborné, ale i lidské stránce, jaké má morální kvality, minulost. Dovedu si však představit také situaci, kdy velmi oblíbený člověk bude zvolen starostou a většina zastupitelů pak bude v opozici. Vůbec by to neměl lehké,“ sdělila Wittlichová. Na stejný problém upozorňuje také Zdeněk Kofent, starosta Družce. „Myslím si, že bychom měli měnit to, co nefunguje a ne naopak. Pokud občané zvolí starostu a ten nebude mít dostatečnou podporu u zastupitelů, tak to bude veliký problém. Prospěšnější by bylo zaměřit se na snížení byrokracie, která na obcích a v soukromém sektoru narůstá neuvěřitelným tempem. Máme neskutečné množství zákonů, novel, vyhlášek, výkazů, nařízení, předpisů, hlášení a různých dalších povinností. Jedno nařízení odporuje druhému a už se v tom nevyznají ani právníci. Děláme si to sami a svádíme to na Evropskou unii. To je skutečný problém a začíná mít paralyzující účinky,“ vysvětluje Kofent.

Další problematickou otázkou je také součinnost napřímo voleného starosty a rady obce. „Dovedu si představit přímou volbu starosty na malé obci, kde rada není volena. Tam podle dnešních zákonů starosta nahrazuje radu. Pokud by nedošlo ke změně zákonů, tak si nedovedu představit práci starosty s volenou radou, který vyhraje přímou volbu. Podle toho jak volby v současnosti dopadají, je reálná situace, kdy starosta nebude mít většinovou podporu rady či zastupitelů. A potom většina něco rozhodne a starosta, ač s tím nesouhlasí, to podepíše a bude to prosazovat?“ říká libušínský starosta Vladimír Eichler. Na stejnou věc upozorňuje také smečenská starostka Pavla Štrobachová. „Je otázkou, jaké by měl starosta kompetence a odpovědnost v případě, že by nebyl závislý na součinnosti se zastupitelstvem. Byla bych pro přímou volbu starosty tam, kde se nevolí rada obce. Na druhou stranu bych nechtěla, aby vznikl nějaký právní paskvil,“ sdělila Štrobachová.

Na kompetence starosty upozornil také Martin Hrabánek, starosta Slaného. „Neumím si například představit, že starosta bude členem rady města složené ze zástupců stran a hnutí s naprosto odlišnými názory na chod města. Takovýto model by vnášel do jednání ještě více konfrontačních prvků a nesouladu, než prožíváme již nyní. Pokud by tedy mělo dojít k přímé volbě starostů, muselo by to být zároveň spojené s výrazným posílením jejich pravomocí.“