Obce teď po změně zákona mají doplácet mnohem více na veřejnou dopravu, než kolik zvládnou jejich rozpočty. Po Středočeském kraji žádají, aby na základě analýzy současného stavu stanovil transparentní způsob plateb za dopravní obslužnost objednávanou krajem.

„Systém doplatků jednotlivých obcí je v současném stavu nekoncepční. Každá obec má podmínky nastavené jinak, některé přispívají velmi vysoké částky, některé nepřiměřeně nízké. Obce, které jsou obslouženy výlučně železnicí nedoplácejí nic,“ píší starostové v otevřené výzvě. Vláda schválila navýšení platů řidičů hromadné dopravy, následně také navýšení minimální mzdy.

„Toto opatření výrazně navýšilo náklady dopravců, a protože je díky tomu ztráta na veřejné dopravě vyšší a my jsme povinni tuto ztrátu hradit, podíl, který mají Středočeské obce zaplatit na veřejné dopravě navíc, se pohybuje okolo částky 90 milionů korun v roce 2018,“ stojí dále ve výzvě.

Kladenský deník sondoval situaci ve svém regionu. Například velká města, která mají vlastní hromadnou dopravu, jako je například Kladno či Slaný, tuto problematiku řešit nemusí.
 
Jednání starostů se ovšem zúčastnil například libušínský starosta Vladimír Eichler. „Osobně jsem se schůzky zúčastnil. Problémy, které měly některé obce v blízkém okruhu Prahy, se naštěstí našeho města netýkaly. Sice došlo k nárůstu doplatku na veřejnou dopravu, ale tento nárůst je v rámci inflace. Zároveň je třeba si uvědomit, že došlo k rozšíření dopravní obslužnosti našeho města, což je ku prospěchu našich obyvatel,“ vysvětluje Vladimír Eichler, který nesouhlasí s tím, že obce, které jsou obslouženy výlučně železnicí nedoplácejí nic.

„Rozhodně jsem pro, aby se udělala analýza současného stavu a do financování veřejné autobusové dopravy byl zapojen i stát, zvláště když tomu tak je u železniční dopravy. Nevidím důvod, proč by měly být obce, které nemají železniční spojení takto znevýhodňované,“ dodal libušínský starosta.

Svůj názor na věc sdělila Kladenskému deníku také starostka Bratronic Miloslava Knížetová, podle jejíž slov se daná problematika Bratronic netýká tolik, jako ostatních obcí.

„S provozovatelem místních linek řešíme konkrétní provozní záležitosti, kde jednáme o minimálních úpravách dvou časových pásem z podnětů občanů. Pravdou ale je, že bychom rádi posílili spoje na Unhošť a následně do Prahy. To je ale běh na dlouhou trať. Otázka financování, výběrových řízení a podobně je v dikci kraje. Věříme, že v nejbližší době bude předložená analýza provozování veřejné autobusové dopravy a starostové se budou moci k chystané koncepci vyjádřit a předložit konkrétní návrhy, vycházející z místních poměrů a situace dané obce,“ řekla Miloslava Knížetová.

Situaci okomentovala také starostka Smečna Pavla Štrobachová. „Ve Smečně velké změny v dopravě nemáme, vzhledem k tomu, že přes nás jezdí hodně spojů na trase Slaný - Kladno. Náklady jsou navýšené o čtyřicet tisíc korun. Nemám v současné době ani stížnosti od občanů, prvotní nedostatky jízdních řádů v září 2017 byly upraveny. Rozhodně  podporuji navýšení platů řidičů autobusů, ale o řešení financování se musí zasadit hlavně kraj," řekla Pavla Štrobachová.