Záchranná stanice Aves Kladno se nachází u silnice směrem do Brandýsku. Je součástí národní sítě záchranných stanic České republiky, jež pokrývá souvisle celé její území. Svým působením zaštiťuje šest pověřených středočeských obcí, mezi které patří Kladno, Slaný, Rakovník, Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice.

Podle informací ředitele stanice Petra Starého rok od roku mnohonásobně narůstá počet ošetřených zvířat. „Když jsme před devíti lety začínali, počítali jsme roční příjem živočichů na sto padesát, a v tomto roce se jejich počet vyšplhal na šest set. Podle nejčastějších druhů, které se k nám v daném období dostanou, jsme si tyto časy také pojmenovali,“ prozradil ředitel.

Podzimní a zimní dny se nazývají také labutí či ježčí. Lidé vidí na zamrzlé vodní ploše posazenou labuť a hned předpokládají, že uvízla v ledu. Podle odborníka je na něm ve většině případů pouze posazená. „Labuť přimrzne jen tehdy, když se jedná o nemocného či velmi slabého jedince, který nestihne z vody vylézt. Jinak tito ptáci z příměstských rybníků a nádrží neodlétají, jelikož k tomu nemají důvod. Když je lidé krmí, tak proč by se stěhovali jinam,“ zhodnotil Petr Starý.

Další specifické zvíře, jež v těchto dnech plní klece záchranné stanice, jsou ježci. V tomto případě opět lidé nosí některé kusy zbytečně. „Místo toho, aby lidé sbírali houby, tak sbírají ježky. Letos díky mírnému nástupu zimy je ježčí období mírnější. Základní pravidlo je, že teprve tehdy, když se jedinec vejde do dlaně, je slabý na přežití zimy. Jinak si poradí sám, bez lidské pomoci,“ upozornil odborník.

Vedení záchranné stanice se snaží každý rok vybudovat pro své marody něco nového. Letos díky menšímu grantu od Středočeského kraje se mohou veverky či strakapoudi léčit ve speciální vysoké kleci, v níž lze imitovat výšku stromu.

Kromě pomoci zraněným živočichům slouží záchranná stanice Aves také k ekologické výchově pro základní i mateřské školy. Děti nosí často zvířatům krmení v podobě tvrdého chleba a ovoce. Řada z tříd si vzala na starost sponzorování konkrétního ptáka s trvalým handicapem.

„Finanční i materiální dary uvítáme vždy v jakémkoliv množství. Najdou se i tací, kteří nám posílají pravidelně peníze na účet. Mezi ně patří i Eva Marková. Známe pouze její jméno, rádi bychom tuto dámu poznali a provedli ji po stanici, jelikož měsíčně zasílá na náš účet pět set korun “ informoval ředitel Petr Starý.

Záchranářská činnost přináší také své ovoce. „V letošním roce na jaře jsme zachránili luňáka červeného, který byl pravděpodobně přiotráven. Jedná se o vzácného dravce, který pocházel z Mělnicka, kam jsme ho také vypustili. Pro nás je zadostiučiněním, když ten dravec vzlétne a udělá ve vzduchu kola jako poděkování. V posledních letech nám vychází návratnost do přírody padesát šest procent,“ řekl ředitel.

Ze vzácných živočichů byli na území Kladenska zpozorováni například dudek chocholatý, či čejka chocholatá, která se dokonce uhnízdila kousek od Lapáku.

Chcete pomoc?
Zvířatům v záchranné stanici Aves můžete přispět formou dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI KLADNO na číslo 87 777. Či přinést tvrdý chléb, mrkev či jablka.