Záměr investora vystavět v sousedství lesíku Bažantnice hypermarket získal od krajského úřadu před čtyřmi lety souhlasné stanovisko po posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Proces předtím dvakrát zastavilo město, napotřetí už ale se svými připomínkami neuspělo.

Na místě, kde má stát hypermarket, loni podle mluvčí společnosti Globus Anety Turnovské proběhla skrývka ornice a archeologický průzkum. Před časem tam byla vybudována i nová elektrická přípojka.

Projekt slibuje nejen prodejní plochu, ale také zeleň včetně parku, vodoteč i retenční nádrž.

V lokalitě nyní pokračují svižným tempem další stavební akce. Od jara jsou v sousedství pole budovány nové chodníky a pokročily práce na renovaci původního kruhového objezdu v Unhošťské ulici. Až do konce léta proto trvají v této části Kročehlav různé uzavírky a doprava po přilehlých komunikacích je řízena kyvadlově.

close Banner ženy info Zdroj: Jan Lakomý zoom_in „Kruhový objezd se na křížení ulic rozroste. Zároveň vzniknou nová napojení do budoucího hypermarketu Globus, navazující zástavby a dvě nové ulice. Vzhledem k nutným uzavírkám využívá město této příležitosti pro úpravu Americké ulice, která bude mít stejný nádech jako nynější ulice Jaroslava Kociána,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Téměř před dokončením jsou i přechody pro chodce se samostatným osvětlením, nové autobusové zastávky s panelovými konstrukcemi, přibydou nové parkovací plochy pro osobní automobily a velké množství zeleně.

Projekt Růžového pole, které skýtá velký potenciál, počítá vedle obchodního centra s budoucí bytovou výstavbou směrem k Velkému Přítočnu. Změna územního plánu umožnila vytvoření nové části města včetně rozšíření nabídky bytů.


Dopravní omezení v Kročehlavech

Etapy 1. a 2. (do 17. srpna a od 21. do 31. srpna)

- část stavby JIH a etapa 2. část stavby SEVER, celková uzavírka pro automobilovou dopravu, provoz autobusů MHD a vozidel integrovaného záchranného systému umožněn ve směru Americká - okružní křižovatka - Arménská průjezdem stavbou s provozem řízeným kyvadlově semafory
- uzavírka silnice I/61 (Unhošťská) v km 9,260 – 9,670, z Velkého Přítočna nebude možné dojet k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská i naopak
- uzavírka Americké ulice v úseku od křižovatky s Norskou k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská
- uzavírka Arménské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Na Růžovém poli k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská
- objízdná trasa pro automobily do 6t bude vedena ze silnice I/61 po silnici II/118 (Milady Horákové)
- objízdná trasa z Okrsku 0 bude vedena ulicemi Arménská a Pražská
- objízdná trasa pro tranzit nad 6 tun po silnicích I/61, D7, D0, D6

Etapa 3. (naváže od 18. do 20. srpna)

– pokládka asfaltu: celková uzavírka pro automobilovou dopravu, provoz autobusů MHD a vozidel IZS průjezdem stavbou nebude v této etapě umožněn
- uzavírka silnice I/61 (Unhošťská) v km 9,260 – 9,670, nebude možné z Velkého Přítočna dojet k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská i naopak)
- uzavírka Americké v úseku od křižovatky s Norskou k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská
- uzavírka Arménské v úseku od křižovatky s ulicí Na Růžovém poli k okružní křižovatce Americká x Unhošťská x Arménská
- objízdná trasa pro automobily do 6t bude vedena ze silnice I/61 po silnici II/118 (Milady Horákové) a dále po ulici Milady Horákové zpět na silnici I/61 s variantou ze silnice I/61 po Vodárenské
- objízdná trasa z Okrsku 0 bude vedena ulicemi Arménská a Pražská
- objízdná trasa pro tranzit nad 6 tun bude možná po silnicích I/61, D7, D0, D6