Kromě varhanního doprovodu v podání Eleny Honkynkové ze Základní umělecké školy v Buštěhradě, se příchozí mohou těšit i na pěvecké vystoupení členů sboru.

Kladenský sbor byl do roku 1912 součástí pražského sboru v Klimentské ulici. Za sto let samostatné existence jím prošlo v duchovenských funkcích několik lidí, jejichž osud reflektoval celospolečenské dění.

Jedním z takových byl například daikon Miloš Balcar, který se po obsazení republiky zapojil do odboje. Dodával informace o výrobě pancéřových desek v kladenských hutích a o klikových hřídelích pro Junkersovy závody v Berlíně. Skupina byla prozrazena a Miloš Balcar byl zatčen a odvlečen do Německa.

 „Tam byl také v roce 1943 popraven. Nebylo mu ani dopřáno vidět syna, který se narodil až po jeho zatčení," vyčetla z kroniky Pavla Zetková, členka staršovstva (volená skupina lidí, kteří pomáhají farářce se správou).

Sboru se dotkla i tragédie Lidic. Tři muži, otec a dva synové z rodiny Strakových, byli zastřeleni. Jejich matku odvlekli do koncentračního tábora.

Velmi zajímavý byl také život faráře Jana Kučery,  který patřil k přátelům komunisty popravené Milady Horákové. „V Kladně působil v letech 1932 až 1936. Za války křtil Židy, aby je zachránil před deportací do koncentračního tábora. Pomáhal Bohuslavu Horákovi skrýt se a později uprchnout po zatčení Milady Horákové. Když v roce 1952 ve velkopátečním kázání prohlásil, že místem utrpení nevinných, k nimž se přiznává Kristus, je dnes pankrácká věznice, byl mu odebrán státní souhlas k výkonu práce faráře. Poté se živil jako dřevorubec na Českomoravské vysočině," dodala Zetková.

Poslední dvě desetiletí se kladenští evangelíci snaží zapojovat do dobročinných aktivit. Příkladem je benefiční koncert, jehož výtěžek putoval do kladenského dětského domova. „Deset let jsme provozovali dobrovolnickou činnost v azylovém domě," uvedla členka staršovstva.

V loňském roce se kladenští evangelíci připojili k dobročinné akci Vánoční krabice od bot, která byla odpovědí na napětí ve Šluknovském výběžku. „Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit na Šluknovsku připravovali děti i dospělí krabice od bot plné drobných dárků. V našem sboru jsme takových krabic připravili sedmnáct," popsala další činnost sboru.

Pravidelné bohoslužby sboru se konají každou neděli od devíti hodin. „Věřící se sejdou v kostele na zahájení. Před začátkem kázání odcházejí děti na nedělní školu. Někdo z rodičů pro ně připraví program, který jim poskytne výklad biblického příběhu," uzavřela Zetková.

Program oslav: 

Vstupní píseň, Introit a pozdrav se zmínkou 100 let, píseň, modlitba, sólový zpěv v podání člena sboru a jeho doprovodu na hudební nástroj, kázání v podání synodního seniora, píseň, vysluhování Večeře Páně (eucharistie), sólový zpěv v podání člena sboru a jeho doprovodu na hudební nástroj, díkčinění za sto let sboru, pozdravy hostů, píseň, přímluvy, poslání, požehnání, píseň.