Hasičské sirény dávaly na vědomí obyvatelům, že uprostřed obce bude velká sláva. Sedm set let od vzniku vsi a sto dvacet let založení základní školy. To byl důvod k oslavám. Starostka obce Jaroslava Štancová přivítala rodáky. Projev zahájila zmínkou o vsi, která pochází z roku 1316, kdy se píše o Janu ze Stehelčevsi, v listinách o Janu de Stehelcziewssi.

Název vznikl pravděpodobně z původního názvu Stehlíkova ves. Časem se název měnil na Stelčeves, Stelčoves a až v roce 1920 se vrátil původní název, který má dodnes. „Je čím se pochlubit. Máme plynofikaci, zbývají poslední metry kanalizace, proběhla několika miliónová rekonstrukce školy, budovy úřadu a přeměna kulturního domu,“ dodala starostka.

Hasiči

Hasiči se mohli také pochlubit. Předně svou novou, starší cisternou, hlavně pak výsledky v hasičských soutěží těch nejmenších, kde sbírají poháry za přední umístění. Fotbalisté už takové výsledky nemají, všichni smutní, protože třetí třída se jim nepodařila zachránit a sestupují.

Výborné výsledky mají s mládeží, a tak všichni už čekají, až fotbalový potěr doroste.

Škola

Otevřené dveře základní školy byly pro všechny zvědavce. Zaujaly nádherné prostorné třídy moderně vybavené. „Zde na škole pracuji už šestnáct let. Původně jsem byla vybraná, abych školu v roce 2000 zrušila. Několik let jsme žádali o výluku z počtu žáků, aby nám školu nechali.

Školu navštěvovalo 18 dětí, z toho tři prvňáčci. Dnes dochází do školy 48 a školky 60 dětí. Přemýšlíme i o tom, že by zde mohla být v budoucnu devítiletka,“ svěřila se ředitelka Šárka Holečková.

Rodáci

Sešlo se i pár rodáků. Olga Vlasáková narozená v roce 1930 se rozpovídala. Před válkou chodila do Sokola. Vše se odehrávalo v místě, kde je teď požární nádrž. Pomáhala doma i na poli, zažila Lidice a to byla nejhorší doba. Od roku 1950 žije v Malých Kyšicích. Jezdí

za sestrou, tak vidí, jak se všechno vylepšuje. Také zavzpomínal Václav Porazil, co bylo ve vsi živnostníků a obchodů. Jen namátkou – lékař, cihelna, obchod s deštníky, galanterie, dva holiči, osm hostinců, kolář, kovář, dva mlýny, obuvník, osm koloniálů, řeznictví, čtyři trafiky a dokonce i benzinku.

Obec měla v roce 1992 420 obyvatel. „Dnes máme přes osm set obyvatel díky nové výstavbě, a to takových 300 lidí nemá u nás trvalý pobyt. A naše plány? Bude bezpečnější křižovatka uprostřed obce, uděláme nové chodníky a vylepšíme místní silnice. Komunikace, která prochází obcí, je v žalostném stavu, je ale reálné, že dostane nový povrch,“ nastínila nejbližší cíle starostka Stehelčevsi Jaroslava Štancová.


AUTOR: BŘETISLAV KOSTKA