Z regionu pochází i několik vítězů celostátního kola. Finále letošního ročníku se uskuteční opět v Kladně. Děti na celé trase poznávaly rostliny, ptáky, ryby, horniny. Kromě znalostí musely ukázat také, co umí. A tak stavěly stany, střílely z luku, házely oštěpem a své dovednosti dokázaly i v dalších disciplínách. Dvoučlenné hlídky startovaly postupně dle časového a jmenného rozpisu. Dosažené výsledky byly na každém stanovišti zapisovány do startovního průkazu každé dvojice, který si až do cíle nesla s sebou. Hlavním úkolem bylo překonat celou stezku v nejkratším čase a splnit všechny určené úkoly.