Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, pod něhož spadá i Památník obětem romského holokaustu v Letech u Písku, si svým nedávným výrokem o Romech zadělal na problém. Některé nevládní organizace na něj podaly náměstkyni ministra kultury Anně Matouškové stížnost. K ní se připojily také předsedové okresního výboru a základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) z Kladna.

Podle stěžovatelů se Červencl dopustil hlásání kolektivní viny na adresu Romů a dalších nevhodných výroků. Červencl v anketě deníku Právo na dotaz, zda jsou Češi rasisté, mimo jiné uvedl: „Lidé této země jsou tolerantní k příslušníkům jiných zde žijících národů, barvě pleti, náboženství. S čím se však asi nemíní ztotožnit a co netolerují, jsou nepřizpůsobiví spoluobčané. Zvláště když nerespektují naše zákony a zvyklosti, obecný pořádek a zneužívají širokého sociálního systému nastaveného tímto státem, o kriminalitě nemluvě. To se týká našeho mnohdy problematického soužití s Romy. Vykládat to však jako projev rasismu je zavádějící."

Zástupce Celostátní asociace Romů ČR, Českého helsinského výboru, Výboru pro odškodnění romského holocaustu, dalších pěti organizací i dvojici předsedů kladenských organizací ČSBS Červenclovy výroky pobouřily. „Ředitel Červencl bagatelizuje projevy rasismu a sám jej svými výroky dále rozněcuje. Staví na nepřijatelném principu kolektivní viny směřujícím vůči českým občanům romské národnosti, když prakticky všechny označuje za nepřizpůsobivé a práce se štítící," stojí ve stížnosti, kterou zveřejnil portál Romea.cz.

Pisatelé jsou přesvědčeni o tom, že šéf památníků obětem nacismu a holokaustu nynější situaci v České republice zlehčuje. V době, kdy se často konají protiromské pochody, prý podporuje nevraživost a xenofobii.

Autoři listu míní, že šéf památníků v Lidicích, Ležákách a Letech není odborník a instituci by neměl řídit. S pozůstalými po obětech či s lidmi, kteří válečné tragédie přežili, prý zachází necitlivě. „Za takové situace si nedokážeme představit jeho setrvání ve funkci," uvedli zástupci organizací v dopise. Podle nich by se měl Červencl za svá slova o Romech omluvit.

Podle Červencla nebyla jeho odpověď na anketu zřejmě správně pochopena a celá kauza je prý velmi nešťastná. Ředitel včera vydal k celé situaci prohlášení, které zveřejnil na stránkách Památníku Lidice

Prohlášení ředitele památníku: „Mediální kauzu, vyvolanou vyjádřením na anketní otázku deníku Právo, považuji za nešťastnou a mrzí mne výroky interpretující má slova jako projev rasismu. Reagoval jsem explicitně na položenou otázku, zda jsou Češi rasisté. Domnívám se, že tato otázka byla špatně položena, ale respektoval jsem ji. Plně se distancuji od vyjádření organizací, jež tímto znevažují dosavadní činnost mou i Památníku Lidice. Od roku 2009 důsledně a svědomitě pečujeme o pietní území bývalého cikánského tábora Lety a hodláme i nadále pozitivně působit jak na šíření veřejného povědomí o historii Letů a osudech vězňů, tak na podporu jeho pevného a nezpochybnitelného zakotvení v příběhu této země". Milouš Červencl

Pozůstalí po romských obětech holokaustu a několik romských organizací kritizovali Památník Lidice za správu letského pietního místa už začátkem srpna. Podle nich ho instituce nespravuje vhodně a citlivě.

Romům vadila prezentace na webu či informační tabule bez zmínky o vepřínu, který stojí v místě někdejšího nacistického sběrného tábora pro Romy. Vyzvali ostatní Romy, aby se akcí lidického památníku v Letech nezúčastňovali. Trvají na odstranění velkovýkrmny.
Červencl tehdy výhrady odmítl. Uvedl, že památník je spravován dobře a informační tabule schválili odborníci. Pietní akce chválila prý i vláda a zúčastnění Romové.