Mezi žádostmi, které schválili na začátku května radní, je ta ze Střední školy služeb a řemesel Stochov. Zařízení totiž chystá rekonstrukci školní jídelny za zhruba 1 500 000 korun. Jedná se o celkovou modernizaci zastaralé a nevyhovující školní jídelny, která bude zahrnovat vybourání stávajících příček pro rozšíření kapacity, rozšíření výdejního místa, opravu elektroinstalace, rekonstrukci podlahy a výmalbu.

„Krajské střední školy a školská zařízení, jako jsou například dětské domovy nebo domy dětí a mládeže, disponují svými fondy investic. Pokud z nich chtějí čerpat, potřebují svolení rady kraje. Tentokrát jsme projednávali zhruba dvacet žádostí a všem jsme vyhověli. Jde o smysluplné investice do modernizace a údržby krajského majetku. Jednali jsme také o uvolnění prostředků z peněz určených na velké opravy a havárie,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Kromě stochovské školy mají další krajská zařízení v plánu například nákupy nové IT techniky, modernizace IT učebny, ale i opravy výtahů nebo podlahových krytin.  A investovat se bude nejen ve školách, ale také v domech mládeže.

Například Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram chce pořídit nový server za 350 000 korun.  Střední průmyslová škola Mladá Boleslav plánuje nákup kotle za 365 000 korun. Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín potřebuje kromě jiných investic například opravit podlahy a výtahy v domově mládeže, dohromady za více než 500 000 korun.