Parkoviště má kapacitu 34 parkovacích míst, z toho jsou dvě určena pro invalidy. Kromě stání pro auta tu přibude 12 cykloboxů s inteligentním systémem uzamykání. Město zde vysadí i novou zeleň. Plocha parkoviště je tvořena tak, aby docházelo k maximálnímu záchytu dešťových vod a jejich následnému zasakování. Celkové náklady na projekt jsou okolo čtyř milionů korun.

„Po domluvě s Odborem dopravy Magistrátu města Kladna dojde v přilehlých ulicích v nejbližší době také k úpravě dopravního značení a to tak, aby již nedocházelo k obsazování ulic a nestávalo se jako dosud, že kvůli odstaveným vozidlům řidičů z okolních obcí, kteří zde přes den parkují, byly ulice neprůjezdné a lidé se nemohli dostat například od svých domů,“ řekl starosta Stochova Roman Foršt.