V současné době obyvatele města zajímají asi ze všeho nejvíce otázky energií a jak ušetřit. Cestou k úsporám jdou Stochovští dlouhodobě a nejinak tomu bylo letos. Podařilo se tak společně s provozovatelem místní teplárenské soustavy, společností Ites, uvést do provozu pilotní projekt fotovoltaické elektrárny instalované na střeše jednoho z bytových domů ve Švermově ulici.

Jak potvrzuje starosta města, jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je využití obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby zemního plynu a také ceny dodávaného tepla. „Vyrobená elektřina bude využita na ohřev teplé užitkové vody pro tento dům, a v budoucnu, po změně energetické legislativy, ji bude možné využívat i pro vlastní spotřebu v objektu,“ vysvětlil starosta. „Pokud se projekt vzorové fotovoltaické elektrárny osvědčí, budeme uvažovat o rozšíření instalace solárních panelů i na ostatní budovy ve vlastnictví města jako školy, školky či administrativní budovy,“ doplnil starosta.

Aby získané teplo z domů neunikalo, Stochovští dlouhodobě pracují na jejich zateplování. Dobrou zprávou je, že ještě před nadcházející zimou se podařilo dát nový kabát i poslednímu bytovému domu se dvěma vchody v ulici S. K. Neumanna. Na akci se městu podařilo získat i dotaci ze Státního fondu. Do konce roku se termoizolace dočkají další čtyři domy v ulici 9. května a v ulici Pionýrů. Vedení Stochova bude v revitalizaci městských objektů pokračovat i v následujících letech.

Krokem proti úniku tepla z obydlí je také instalace nových oken. Do výměny střešních a arkýřových oken v šesti bytových domech v majetku města investovali ve Stochově letos více než 6 milionů korun. Do konce roku budou vyměněny i vodoměry na studenou a teplou vodu s dálkovým odečtem, a to ve čtrnácti bytových domech.