Cenu města Stochova obdržel Josef Matějka jako uznání za dlouholetou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, zejména za obětavou činnost věnovanou sportovní a tělesné výchově mládeže. Druhým oceněným je Karel Beran jako uznání za dlouholetý přínos v kulturní činnosti a přínos občanské společnosti.

„Cenu města město Stochov uděluje radnice pravidelně od roku 2018 a prakticky rok co rok jsou ze strany občanů města předkládány návrhy osobnosti pro ocenění, které následně projednává a uděluje Zastupitelstvo města Stochov,“ sdělil starosta Stochova Roman Foršt.

Josef Matějka
Josef Matějka se narodil 3. září 1949 v Brandýse nad Labem jako nejstarší z osmi dětí. Dětství prožil v Řepíně na Kokořínsku. Na Stochov přišel v roce 1964, aby se vyučil horníkem. Ve městě už zůstal a oženil se zde se ženou Zlatou a společně vychovali 3 děti. Těší se z 8 vnoučat a 4 pravnoučat. Ke sportu se dostal již v hornickém učilišti. Bavila ho hlavně atletika a sporty v tělocvičně. V roce 1972 byl ve Stochově založen oddíl sportovní gymnastiky. O dva roky později už začal působit jako trenér dětí. Nejprve trénoval i chlapce, později už jen děvčata. Děti se účastnily různých soutěží a díky tomu má město i několik krajských přebornic. S dětmi jezdil i na výlety v rámci organizace Pionýr. Organizoval pochody, karnevaly atd. Počátkem milénia se začal věnovat zdravotnímu tělocviku pro ženy a nadále trénoval dívky v rámci Sokola. Mimo to působil dlouhá léta v komunální politice jako zastupitel. Kromě volnočasových aktivit je dárcem krve a oceněn Janského plaketou. V současné době se rád věnuje práci na zahrádce a všemu dalšímu, na co neměl čas. Podle svých slov za to vděčí především manželce Zlatě, která mu celé roky vytváří skvělé rodinné zázemí.

Karel Beran
Karel Beran se narodil 20. prosince 1946 v Teplicích, kde byl jeho tatínek vojákem. Kolem roku 1951 se společně vrátili do Stochova na Slovanku. Také Karel Beran se vyučil horníkem v místním učilišti s později vystudoval nástavbu s maturitou. Pracoval v dolech a posléze už jako úředník na stochovském úřadě. Ve Stochově žije a pracuje prakticky celý život. Vychoval 3 děti. Mezi jeho koníčky patří sport, především tenis, ale i bowling, lyžování, cyklistika. Je členem oddílu házené už 60 let. Roky zde trénoval i mládež. Dalšími zálibami Karla Berana jsou fotografování, historie, heraldika a četba. Už ve 13 letech přečetl vše od Aloise Jiráska. Všechny své vědomosti zúročil při vedení městské kroniky, kterou vede už 50 let. Kromě toho dnes i vedoucím muzea. I jako důchodce je nadále společensky aktivní. Ve volném čase se rád věnuje 3 vnoučatům a jedné pravnučce.