Anna Menclová, rozená Ždychová, spatřila světlo světa v roce 1909 v obci Radošovice na Benešovsku. Navštěvovala obecní školu v nedaleké Bystřici. Vyučila se švadlenou. Tatínek byl kočí a jezdil s kočárem dam z Konopiště za vlády Ferdinanda d´Este.

Když jí bylo dvacet let, zavál ji životní osud také díky budoucí švagrové do Kladna, kde pracovala jako chůva. Zde se seznámila se svým mužem Františkem. Svatbu měli první březnový den roku 1934 v kladenském kostele. V dubnu roku 1936 se jim narodil jediný syn Pavel, který se dodnes o maminku se svou ženou příkladně stará.

Naplněním života Anny Menclové byla péče o rodinu. Kromě syna Pavla má jednoho vnuka a dvě pravnoučata. Sama pocházela ze sedmi dětí, nejstarší bratr Antonín byl nevlastní, ale i k němu měla hezký vztah. Její tatínek ho měl z prvního manželství. Poté, co ovdověl, uzavřel sňatek s Anninou maminkou, s níž měl dalších šest dětí. Na všechny své sourozence Anna Menclová dodnes ráda vzpomíná.