V České republice každoročně onemocní až 8000 lidí kolorektálním karcinomem, tedy rakovinou tlustého střeva a konečníku, polovina až dvě třetiny z nich na následky zemře. Řešením je většinou stomie, tj. vyvedení střeva či močovodu na povrch břicha, ovšem tento zákrok s sebou přináší mnohé životní komplikace, včetně společenského stigmatu a psychických problémů.

To se snaží řešit nedávno založený Klub stomiků ILCO Kladno. Regionální pobočka celostátního sdružení zatím čítá pětadvacet členů, ale předsedkyně výboru Lenka Čermáková doufá, že se počet ještě zvýší – v péči kladenské a slánské nemocnice je dohromadyzhruba osmdesát stomiků v rozmezí od pětatřiceti do pětadevadesáti let. Číslo navíc nezahrnuje pacienty praktických lékařů a dětské stomiky, o které se stará motolská nemocnice v Praze.
„Člověk se ocitne na pokraji společnosti. Má problémy v práci, problémy s přijetím, cítí se nepotřebný, špinavý,“ vysvětluje Čermáková. „Z fyzické stránky se o něj bezvadně stará nemocnice, lékaři, ale psychicky potřebuje podporu. Od toho je náš klub. Pořádáme pravidelné schůze, probíráme naše problémy. Plánujeme také společné výlety a pobyt v lázních.“

Kladenský magistrát přispěl klubu na kancelář, která bude otevřena veřejnosti 13. května na Květinový den, jehož letošní ročník je zaměřen právě na prevenci kolorektálního karcinomu.

„Je to běh na dlouhou trať,“ říká stomosestra Petra Bartošová z kladenské nemocnice. „Jednoznačně nejdůležitější je spolupráce a podpora rodiny. Člověk se stomií zažívá šok hned z několika důvodů. Prodělal nádorové onemocnění, klade si otázku, zda k něčemu bude, zda něčeho dosáhne. Těžko se s vývodem vyrovnává,“ doplňuje.

Přitom mnohdy by ke stomii ani nemuselo dojít, kdyby nemocný včas vyhledal lékařskou pomoc, respektive kdyby absolvoval preventivní testy.
Nebezpečí výskytu rakoviny tlustého střeva (popř. tenkého střeva) a konečníku ovlivňuje ze značné míry životospráva. Zdravá výživa, pohyb, omezené pití alkoholu a kouření – to vše snižuje riziko onemocnění. Česká republika v tomto směru drží nešťastné poslední místo, protože v poměru k obyvatelstvu má nejvíc případů kolorektálního karcinomu na světě.

A co Karel? Stomie není konec světa. „Pokud se s tím smíří, pokud se bude snažit a bude mít podporu, může fungovat úplně normálně,“ tvrdí Lenka Čermáková. „Posléze může dokonce sportovat, chodit na túry, hrát fotbal a tak podobně. Prostě žít dál.“ Autor: Adam Prentis