Ta se týká tvorby propagačních materiálů pro cestovní ruch. Za DVD ze souboru Industriální stopy českým středozápadem ocenili odborníci Kladno prvním místem v kategorii multimediální prezentace, třetí pořadí město získalo za mapy prezentované v kategorii cizojazyčný materiál. Konkurence přitom byla vysoká. Do soutěže bylo přihlášeno 160 produktů.

„Ukázalo se, že skoro roční práce na tomto materiálu se vyplatila a že propagace industriálních památek má smysl. Pro turisty, kteří je chtějí navštívit, jsou mapy a DVD velkým pomocníkem,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Soubor obsahuje CD Rom a pět typů map: Kladno, Kladensko, Slánsko, Rakovnicko a Berounsko. Přímo navazuje na publikaci Industriální památky českým středozápadem, kterou město vydalo v roce 2005. Turisté a zájemci o industriální památky najdou v praktickém pouzdře informace o více než 160 objektech v českém i anglickém jazyce, na CD Romu je také verze pro nevidomé. Informace jsou oproti původní brožuře rozšířeny o zaměření jednotlivých objektů do GPS systému, což slouží k lepší orientaci a vyhledání. Součástí projektu jsou i seznamy muzeí a skanzenů orientovaných na průmyslovou tematiku.

Pro lepší informovanost návštěvníků regionu je zde také uveden přehled informačních center. V blízkosti průmyslové zóny a autobusového nádraží jsou umístěny infotabule s plánkem industriálních objektů v Kladně, ale i dalších zmíněných oblastech.