„Stříkaček s jehlami bylo za jediné odpoledne nalezeno dvanáct kusů. Na dětských hřištích neležela jediná, to nás těší. Na druhé straně strážníky nemile překvapilo, když odhalili několik poškozených laviček a poražených odpadkových košů. Ty hlídky postavily na své místo. Poškozené lavičky, dopravní značky pak strážníci zadokumentovali a předali příslušnému odboru magistrátu,“ popsala průběh akce mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Smíšené hlídky mohli obyvatelé potkávat během dopoledne po celém městě. Každý z týmů byl navíc vybaven sběrnou nádobou na jehly a stříkačky, gumovými rukavicemi, dezinfekčními ubrousky a pevnou nerezovou svorkou – peanem.

Kromě aktuálního záchytu odhozených jehel a stříkaček po narkomanech sebrali strážníci od počátku roku v ulicích Kladna více jak 120 kusů těchto nebezpečných předmětů.

„Pamatujte na to, že nejohroženější jsou vždy děti, které si rády hrají ve křoví a stejně tak volně pobíhající psi. Tam se jehel povaluje nejvíce. Pokud kdekoli na ulici nebo temném zákoutí použitou injekční stříkačku naleznete, rozhodně ji nezvedejte nebo s ní jakkoliv nemanipulujte. Prostřednictvím tísňové linky 156 přivolejte strážníky městské policie,“ upozornila jejich mluvčí. Na rozdíl od veřejnosti jsou muži zákona vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí tedy nejen odborný sběr, ale i následnou likvidaci.