Městská policie Kladno má od začátku března dva nové strážníky. Oba, Olga Pípalová i Illijan Čakarov, úspěšně složili zkoušky odborných předpokladů na ministerstvu vnitra.

„Všichni uchazeči o zaměstnání strážníka musí absolvovat prvotní vstupní testy, které se skládají ze zdravotních a tělesných zkoušek, psychotestů a vstupního pohovoru před komisí městské policie. Pokud všechny náležitosti splní, čeká je sedmitýdenní školení v některém akreditovaném středisku ministerstva vnitra,“ popsal mluvčí kladenských strážníků Milan Krupka.

K tomu, aby se někdo skutečně stal strážníkem, vede cesta mnohem delší. Před tím, než se zařadí mezi kurzisty, musí splnit řadu podmínek stanovených zákonem. „Tentokrát jsme měli asi třicet zájemců, z toho pouze tři prošli celým prvotním řízením. Nejčastějším problémem přitom bylo nedostatečné vzdělání. Od ledna tohoto roku totiž zákon o obecní policii vyžaduje, aby uchazeč měl minimálně maturitu,“ vysvětlil Krupka.

Z třiceti zájemců tak zbyli pouze tři čekatelé a i z nich se jednomu nepodařilo složit zkoušku před komisí ministerstva vnitra. Před nástupem do školicího střediska čekatelé prošli zhruba třítýdenním kurzem použití donucovacích prostředků pod vedením strážníka specialisty Městské policie v Kladně Jozefa Rejdy.

„To bylo velmi zajímavé. Specialista nás seznámil s nejrůznějšími technikami obrany, použitím pout, obušku nebo služební zbraně. Navíc pro mě jako pro ženu velmi důležité při případném napadení, byť i v civilu,“ vysvětlila Olga Pípalová.

Samotné školení pak spočívá v nastudování přibližně desítky právních předpisů, zejména zákona o obecní policii, přestupcích, trestního zákona a trestního a správního řádu, zákona o pozemních komunikacích, tabákového a mnoha dalších.

Kladenští strážníci absolvovali školení v Mělníku. „Byť se to ze začátku zdálo celkem jednoduché, informace se kupily a opravdu nám nezbývalo nic jiného než se takřka od rána do večera učit. Nikdy jsem si neuvědomoval, co všechno musí strážníci znát, záběr jejich znalostí je skutečně velmi široký,“ poznamenal Illijan Čakarov.

Poté, co jsou budoucí strážníci připraveni, absolvují zkoušky na ministerstvu vnitra, které se skládají z písemného testu a ústní části.

„V testu je 533 otázek, kde je zahrnutá naprosto celá látka, takže se člověk musí připravit opravdu na všechno. Navíc se tolerují pouze čtyři chyby. Ústní zkouška má tři části, celkem 257 otázek, a to látku ze zákona o obecní policii, poté otázky ze všech ostatních právních předpisů a nakonec je to praktická část, kde je popsána modelová situace a každý musí zodpovědět, jak by ji v praxi řešil,“ řekla Pípalová.

Po úspěšném absolvování zkoušek vydává ministerstvo vnitra strážníkům osvědčení o odborné způsobilosti na dobu tří let. Poté se celá zkouška musí opakovat.

„Je to dané zákonem o obecní policii. Zákony a vyhlášky se často mění a strážníci tak musí mít přehled o všech novelizovaných předpisech. To se týká úplně všech, od ředitele až po ty, kteří chodí do ulic,“ vysvětlil Krupka. Oba strážníci byli hned po úspěšném absolvování zkoušek zařazeni do přímého výkonu v dvanáctihodinových službách.