I když zastupitelé musejí sáhnout hluboko do kasy obce a z rozpočtu vydat na fungování policie přes dva miliony korun a fakturace od obcí a pokuty náklady nepokryjí, tvrdí, že se to ale vyplatí. Jen na pokutách se loni do obecní pokladny vrátilo pouhých sto šedesát tisíc korun. Vyřešilo se ale mnoho do té doby pro OÚ neřešitelných věcí.

Například parkování na chodnících, poškozování obecního majetku, stání autovraků, narušování veřejného pořádku v nočních hodinách, nedodržování obecně závazných vyhlášek apod. Obecní policie řešila desítky přestupků, zadržela a předala policii ČR i několik pachatelů trestné činnosti.

Hodně se diskutuje o nutnosti umísťování značek při měření rychlosti. „ To je ten důvod propadu ve výběru pokut oproti předešlým rokům. S určením míst pro měření rychlosti policií ČR bych souhlasil, používání přenosných dopravních značek je ale nesmysl,“ řekl zastupitel Pavel Pobříslo.

Strážník Karel Krym je téhož názoru. „Značka a upozornění že měříme, nemá smysl. Po projetí tohoto úseku každý zrychlí, jsme tam pro srandu,“ dodal strážník.

Všechny přestupky se dokumentují a to znamená vše zanést do počítače, což zabere spoustu času. Různá povinná školení z předpisů, vyhlášek, ze zákonů, novelizací, ústavy, zákon o zbraních, zákon o krajích, živnostenský zákoník a trestní zákon, asi patnáct zákonů a další vyhlášky a nařízení ministerstva vnitra zaberou též hodně času.

„Zrovna dělám zápis klasického občanského soužití mezi manželi. Lidi si zvykají a už o nás vědí. I na nás přicházejí anonymy i adresná udání. Jsme jen lidi a nikdo není neomylný. Potom se musíme vyjádřit my a to je zase papírování. Naposledy v Buštěhradu si na nás stěžoval řidič, že s námi nebude jednat a podal stížnost. Musela to vyřešit policie ČR. Nikdo vám neřekne, že má policii rád. To je zafixováno z minulosti, jen dobrou a poctivou prací se to dá napravit, ale jde to pomalu. Já osobně mám svědomí čisté,“ posteskl si strážník Karel Krym, který odešel před dvěma roky od slánských policistů.

Čtyřčlenný tým strážníků doplňují Josef Marek, Petr Bořík a Petr Kerpl. Za klidné obce považují Hrdlív a Dolany.

„Ve Stehelčevsi byl nešvar pití alkoholu u autobusových zastávek. To se vyřešilo, ale jsou zde dvě kvítka, která zákony porušují opakovaně. Řešíme volné pobíhání psů, osm chlupáčů jsme odchytli a předali útulku. Raritou je i jedna odchycená koza. Na pokyn starostky dáváme dýchnout i zaměstnancům obce, jestli nepožili alkohol. Dále besedujeme s dětmi ve školách, připravujeme vydávání dětských „řidičských průkazů“ na kolo po absolvování testů z bezpečnosti na silnicích, navštěvujeme a poučujeme seniory a kontrolujeme domy po dobu nepřítomnosti majitele,“ doplnil strážník Karel Krym.

Břetislav Kostka