Oceňování navázalo na nedávné diskuse ke zrušení krajských stipendií pro učně a studenty vybraných oborů, o jejichž konci rozhodli středočeští zastupitelé. S tím, že plošně vyplácené podpory zavedené už před lety v éře hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD) nemají praktický dopad, a tak 16 milionů korun, které by kraj rozdal na stipendiích, pošle přímo vybraným školám, jejichž ředitelé budou umět naložit s těmito penězi smysluplněji.

Jednou z možností jejich využití jsou odměny motivující ty nejlepší, připomněl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). S tím, že vyplácené prémie by měly být spojeny třeba s účastí v soutěžích či se splněním dlouhodobých cílů; odmítá však nabízení peněz za pouhé chození do školy.

Tenhle model funguje, potvrzuje kladenská zkušenost. Zde však nejde o uplatnění peněz od kraje, ale o účast v dlouhodobém motivačním programu nazvaném podle vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, který oborům elektro z vybraných partnerských středních škol nabídla již v rámci pátého ročníku společnost ČEZ Distribuce.

Ve středních Čechách je partnerskou školou právě kladenská průmyslovka. A v rámci programu se tam již po čtyři roky daří zlepšovat prospěch jednotlivců i jejich zapojení do aktivit nad rámec školní docházky – zvláště do různých soutěží. „Letos přitom všichni museli kvůli prakticky celoročnímu distančnímu studiu dokázat i to, jak jsou ve studiu samostatní a co se dokážou sami naučit,“ ocenil Ota Schnepp z centrály Skupiny ČEZ.

O úspěchu rozhoduje jen snaha

Ředitel školy Miroslav Dundr přikyvuje. „Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem; je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý,“ připomněl, že se skutečně daří rozvíjet aktivitu. I on zmiňuje mimořádnost situace spojené s distanční výukou.

„Motivační program byl pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole,“ poznamenal ředitel. „Musím říct, že většina žáků mě v tomto směru nezklamala,“ pochválil.

Oceňuje i to, že díky spolupráci škola pravidelně získávala od Skupiny ČEZ výuková videa, žáci měli možnost virtuálně navštívit jadernou elektrárnu, seznámit se s obnovitelnými zdroji i s principy klasické energetiky. „Rovněž se zúčastnili on-line energetické maturity v Elektrárně Tušimice. V tomto případě bylo naopak výhodou, že všichni seděli doma u počítačů. Mohlo se tudíž přihlásit více zájemců, než bývá běžné při fyzické účasti,“ připomněl Dundr.

Motivační program Prokopa Diviše
- Nejlepšími se v SPŠ Kladno díky vlastní píli stali (a následně získali prémie ve výši 16, 11 a 7 tisíc korun): Aleš Sůva, Vít Petrák a Václav Čermák (2. ročník); Lukáš Pavienský, Dominik Blaňár a Ondřej Gežo (3. ročník), Lukáš Hüttner, Milan Davídek a Šimon Kalina (4. ročník).
- Letošní úspěšný maturant Lukáš Hüttner se stal i absolutním vítězem kladenského klání, a tak ho čeká zážitkový den v Praze – a také na výukovém polygonu shodou okolností právě Kladně.
- Motivační program Prokopa Diviše byl poprvé vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol: z Hradce Králové, Chomutova, Kladna, Liberce, Olomouce, Ostrova, Pardubic, Plzně, Prahy a Ostravy. Letošní 5. ročník měl celkem 1288 účastníků.

Zdroj: Ota Schnepp, manažer komunikace Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy