Kladenští studenti a učitelé se do akce připojili ve čtvrtek 16. září místo odpoledního vyučování. Zúčastnilo se celkem 12 tříd, což představuje celkově 182 žáků. "Všichni si přejeme, abychom měli uklizenou školu a její okolí, potažmo celé Kladno. Jednotlivé třídy se vydaly do různých částí Kladna nejen v okolí naší školy, ale i do vzdálenějších míst. Uklízeli jsme lesopark u Sletiště, Sítenské údolí, lesopark Dlouhé boroviny, na Sítné, lesopark nedaleko od sídliště Sítná, v okolí školy a ulice U Hvězdy směrem na Staré Kročehlavy a také v okolí Václavského náměstí," řekla Jana Bláhová, ředitelka Střední školy designu a řemesel Kladno.

Rukavice a pytle škola obdržela zdarma od organizátorů akce. Celkově účastníci naplnili 40 pytlů o objemu 120 l. Jednalo se především o směsný odpad, který celkově odhadem činil cca 400 kilogramů. Část odpadu byla vytříděna do kontejnerů na daných místech. Žáci nacházeli i neobvyklé kusy odpadků jako část krytu, motoru a sběrného koše od sekačky na trávu nebo zničený nákupní košík, případně části pneumatik či reklamních bannerů.

"Jsem přesvědčená, že si všichni žáci uvědomili, jak je důležité udržovat životního prostředí, ve kterém se pohybují nebo bydlí, čisté a upravené. Kromě toho si snad žáci z akce odnesli také poznatky o odpovědnosti každého jedince za svět, v němž žijeme. Je v každém z nás si pamatovat, že jakýkoliv papír, plastovou lahev či další odpadek i žvýkačku, které vyhodíme, nezmizí a na daném místě může zůstat i roky," připomněla ředitelka.

I přes hlášenou nepřízeň počasí nakonec nikdo nezmokl a všichni měli na konci akce pocit z dobře odvedené práce a ze zlepšení našeho životního prostředí v různých částech a na různých místech Kladna. "Děkuji proto všem žákům a pedagogům za účast, že udělali Kladno hezčím místem k životu. Snad to chvíli vydrží," uzavřela ředitelka Jana Bláhová.