Jak potvrdil ředitel Petr Paták, škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborných učeben. „V současné době nedisponujeme žádnou specializovanou učebnou pro výuku polytechnického vzdělávání, přírodních věd a matematiky, chybí zázemí pro školní poradenské pracoviště,“ připomněl ředitel.

Pro kladenskou školu schválili středočeští radní 31,5 milionu korun. Výstavba dvoupodlažní budovy, ve které se budou nacházet odborné učebny a zázemí pro žáky i pedagogy, začne letos na jaře. Dalších téměř osm milionů korun má stát vybavení. Stávající budovy s novými prostory propojí dva tubusy.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. „Věřím, že se bude stavět podle časového harmonogramu tak, abychom přístavbu mohli slavnostně otevřít v září příštího roku, kdy škola oslaví 95 let od svého založení,“ dodal Paták.

Už loni na podzim vznikla u školy přístavba skleněného modulu vedle hlavního vchodu, kde sídlí Cafe Beneš, školní cvičná kavárna určená i veřejnosti. Na kavárnu za 3,2 milionu korun přispěl kraj částkou 2,2 milionu korun. Zbytek nákladů hradila škola z vlastního investičního fondu.

Otevření Cafe Beneš v Kladně | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Loni ve škole přibylo i pět nových učeben vybavených nejmodernějšími technologiemi za více než pět milionů korun.