„Nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji nejvíce potřebují, není cizí pro naše zaměstnance a minigranty byly příležitostí pro všechny ty, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu, o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni," uvedl Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS.

„Vybrat mezi dvanácti velmi zajímavými projekty ty nejzajímavější bylo velmi složité. Vyhodnoceny byly nakonec projekty těch organizací, ve kterých se angažují naši zaměstnanci," upřesnil Jakub Hanzl.

„Letošní projekty byly zaměřeny pomoci nejen neziskovým organizacím, ale i organizacím podporujícím sportovní aktivity mládeže. Je dobře, že již od nejútlejšího věku dětem umožňujeme sportovní vyžití," sdělila Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

„Jsem moc ráda, že v kladenském regionu vznikl a pracuje Hospic svaté Hedviky. Společnost již v prvním roce působení dokázala, že umí účinně pomáhat všem rodinám, které jsou ochotny a schopny umožnit nevyléčitelně nemocnému blízkému člověku prožít konec života v domácím prostředí," uvedla Ludmila Hosnedlová, která získala pro hospic 21 tisíc korun na nákup tří zdravotnických brašen.

„Pracovníci hospice chtějí svou všestrannou komplexní péčí a radou zbavit rodiny veškerých obav z toho, že starost o nemocného nezvládnou fyzicky, psychicky nebo materiálně. Naopak je chtějí naplnit radostí z toho, že dokázaly svému blízkému posloužit až do konce," vysvětlila Ludmila Hosnedlová.

Tvůrcem projektu mohla být nezisková organizace, například občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, organizace příspěvková (škola, domov důchodců) nebo zaměstnanec sám či ve skupině s kolegy. Minigranty jsou příležitostí pro zaměstnance SVAS, kteří se ve volném čase nějak angažují a nebo by rádi pomohli s podporou projektu, o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.

V letech 2008 – 2015 bylo v SVAS podpořeno celkem na 47 projektů zaměstnanců v celkové finanční částce přes 1,2 milionu korun. Jednalo se především o pomoc handicapovaným a sociálně slabým, dále obecně prospěšným organizacím.

Autor: Lenka Kozlová