Jiří Černý začínal v lidické knihovně jako dobrovolník, poslední čtyři roky je knihovníkem. Navázal na práci svých předchůdců, kteří v devadesátých letech minulého století zrušenou knihovnu Lidicím vrátili.

Interiér knihovny byl v posledních dvou letech rekonstruován a modernizován, knižní fond má za sebou revizi a aktualizaci. V letošním roce byl pořízen nový mobiliář do výloh knihovny, které slouží k prezentaci knih i tematickým výstavám.

Knihovna pořádá mnoho akcí pro čtenáře i veřejnost. Jde například o cyklus Setkávání s knihovnou, který zahrnuje besedy, autorská čtení nebo přednášky. „Snažíme se na akcích vytvářet takovou atmosféru, která účastníky podněcuje k aktivnímu zapojení, diskusi i přátelskému mezigeneračnímu posezení,“ říká Jiří Černý. V posledních dvou letech měly podle jeho slov v Lidicích velký úspěch také dílničky pro děti i dospělé a dětské koncerty.

Na pořádání akcí se přitom podílí řada dobrovolníků. Mezi ty patří i děti, které rády pomáhají třeba s balením knih nebo obsluhou čtenářů. Právě dětí je přitom mezi čtenáři lidické knihovny téměř polovina.

Knihovna spolupracuje s dalšími institucemi a spolky v obci, jako je společnost Memento Lidice, která provozuje dům pro seniory, školka nebo mateřské centrum. V poslední době se rozvíjí i spolupráce s Památníkem Lidice.

Středočeský Kramerius

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, zaměřená na neprofesionální knihovny s dobrovolnými knihovníky. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven v obcích a malých městech, které lze zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich jsou zároveň i kulturními středisky rozvíjejícími místní komunitní život.
Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny…

Titul Středočeský Kramerius v roce 2023 získali: Petra Houdková a Simona Vittová z Obecní knihovny v Mukařově (Benešovsko), Jiří Černý z Veřejné knihovny Lidice (Kladensko), Pavlína Bohatá z Obecní knihovny v Dobřichově (Kutnohorsko), Martina Chlebková z Obecní knihovny Jirny (Mladoboleslavsko), Marie Malinská z Obecní knihovny v Neumětelích (Příbramsko).

Letos poprvé proběhlo současně i udílení ceny Středočeský MARK, pro nejlepší mladé knihovníky do 35 let ve Středočeském kraji, kterou uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Cenu získala mladá knihovnice a metodička Kateřina Mizlerová.