Ludvík Darovec ze Stochova byl dlouholetým členem ČsOL Kladno a v době 2. světové války se zapojil do partyzánského boje, v té době mu nebylo ještě ani 18 let. Působil v partyzánské brigádě “Za svobodu Slovanů“, které velel kapitán Volianský. Bratr Darovec byl velmi statečný, skromný a laskavý člověk. Zemřel v roce 2016, půl roku před svými 90. narozeninami. Touto soutěží jsme chtěli uctít jeho památku.

Pozvání na 1. ročník střelecké soutěže přijal primátor Dan Jiránek, který osobně Ludvíka Darovce znal, dále válečná veteránka Věra Biněvská- Holubeva s dcerou Angelikou Skorodinskou, Jiří Železný, nejstarší účastník, 92 letý předseda ČsOL Prahy 6, Michaela Müllerová z kladenského magistrátu a další hosté.

Soutěž zahájila předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, která přivítala přítomné a představila také dceru Ludvíka Darovce, Miroslavu Čížkovou s manželem Stanislavem. Byla připomenuta také válečná veteránka kapitánka Vanda Biněvská, která bojovala již u Sokolova a její maminka paní Růžena Biněvská, která se starala o naše vojáky v Buzuluku.

"Náhodou se datum střelecké soutěže shodovalo se dnem jejich narozenin. Poblahopřáli jsme Věře Biněvské – Holubeve k jejím 90. narozeninám, které před několika dny oslavila a předali jí kytici, Následovala krátká instruktáž o bezpečnosti na střelnici a již se všichni soustřeďovali na samotné střílení. Celkem do Zvoleněvse přijelo 40 střelců a střelkyň. Stanislav Pítr rozepsal soutěžní dvojice, Stanislav Andrášek byl pověřen kontrolou nastřílených bodů a Vladimír Pokorný zapisoval výsledky. Během střelecké soutěže si přítomní mohli prohlédnout fotografie kapitánky Vandy Biněvské a Ludvíka Darovce a zájemci si mohli přečíst jeho životní příběh," popsala Eva Armeanová.

A jak to všechno dopadlo? V kategorii mužů se na 1. místě umístil Ivan Holeček s 87 body a o druhé a třetí místo se dělili Rudolf Wolf a Jan Ubry, oba nastříleli 83 bodů. Po rozstřelu se na 2. místě umístil Rudolf Wolf a na 3. místě Jan Ubry. V kategorii žen se na 1. místě umístila nová členka ČsOL Kladno Jitka Uriová, vnučka ruského legionáře Antonína Holečka z Hnidous. Střílela poprvé v životě a 80 bodů ji zajistilo vítězství. Druhé místo získala Vlasta Kylichová, dcera ruského legionáře Jana Bohuslava Kozelky, rodáka z Rozdělova, která nastřílela 76 bodů a na 3. místě skončila s počtem 75 bodů dcera válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslava Čížková. Tyto ženy nezapřely krev svých předků.

V kategorii mužů hostů se na 1. místě umístil Jiří Skála s 89 body, na 2. druhém místě byl Ančo Marinov s 59 body a 3. místo si vystřílel kladenský primátor Dan Jiránek s 53 body. V kategorii žen hostů se na 1. místě umístila Angelika Skorodinská, která nastřílela 75 bodů, 2. místo obsadila Hana Koderová s 24 body a 3.místo získala s 23 body válečná veteránka Věra Holubeva.

Všichni účastníci soutěže obdrželi pamětní list a vítězové diplomy a dárky, které zajistil kladenský magistrát. "Poděkování patří panu primátorovi Danu Jiránkovi, který naší střelecké soutěži nejen poskytl záštitu, ale také finanční prostředky. Poděkování patří také Janu Rubešovi, který nám zajistil odborný dohled na střelnici a bratrům Milanu a Janu Šubrtovým, kteří se starali o nabíjení pistolí a o bezpečný průběh střelecké soutěže. Kladenští legionáři se hrdě hlásí k odkazu svých předků a již nyní se těší na 2. ročník střílení z pistole," dodala předsedkyně Eva Armeanová.