U této příležitosti zmapovala Nadace Partnerství více než 1918 takovýchto stromů. „Když jsme v říjnu 2017 se Stromy svobody začínali, měli jsme jen kusé zmínky o několika málo lípách. Za necelého tři čtvrtě roku se díky stovkám aktivních komunit a jednotlivců z Česka, Slovenska i vzdálenějšího zahraničí podařilo něco nevídaného: překonat metu 1918 dřevin. Tyto stromy dodnes reprezentují sílu a nezdolnost myšlenek svobody, demokracie, nezávislosti i zdravého vlastenectví,“ říká k pokoření kampaňového milníku Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, s tím, že hledání dalších stromů pokračuje. Veřejnost se do jejich znovuobjevování může zapojit prostřednictvím internetu.

Na Kladensku je zmapována asi desítka stromů, nalezneme je na dvou místech v Kladně, následně také v Dolanech, Svárově, Sazené, Poštovicích, Zvoleněvsi, Želenicích, Třebízi či Zlonicích.

K dosažení milníku pomohlo rozšíření kampaně na Slovensko, kde byly hlavně v roce 1928 vysazeny u příležitosti deseti let republiky desítky jubilejních hájů a alejí svobody.

Před Nadací Partnerství nyní leží další výzva. Společně s místními komunitami vysázet na podzim celkem 2018 nových Stromů svobody. „Od tohoto cíle nás zatím dělí ještě přesně patnáct set stromů. Celkem 518 stromů plánují vysadit nebo již dokonce vysadili desítky spolků, škol, obcí i jednotlivců. Každý se k nim může jednoduše připojit a uspořádat tak naší republice důstojnou a nezapomenutelnou oslavu,“ vybízí Miroslav Kundrata.

Už nyní je známo, že se několik nových Stromů svobody zakoření také na Kladensku. Prvním z nich bude strom v obci Jemníky, kde se vysazení koná 1. září v rámci setkání rodáků u příležitosti 750 let od prvních záznamů o obci.

Strom svobody vyroste také na slánském náměstí TGM. Bude se jednat o chybějící u kašny v pořadí čtvrtou lípu malolistou, ta bude zasazena 20. října. Ve stejný den vysadí Jarmila a Miloslav Zvelebilovi lípu na své zahradě v Bílichově, vidět by měla být z celého Bílichovského údolí.

Výsadba stromu bude 26. října součástí celoškolního projektu k 100. výročí založení republiky SOŠ a SOU Kladno sídlící na náměstí Edvarda Beneše. Jeho studenty kromě toho čekají také různé vědomostní soutěže, tvůrčí dílny či ekologické aktivity.

Dne 28. října v dopoledních hodinách se bude konat tradiční pietní akt u pomníku padlých v obci Sazená. „U pomníku bude mít řeč zástupce obecního úřadu a zástupce Pevnostního muzea v Sazené. Členové pevnostního muzea budou mít nástup v prvorepublikových uniformách a u pomníku budou držet čestnou stráž. Zástupce obce i zástupce místního muzea položí k pomníku věnec k uctění památky padlých ve světových válkách a poté bude puštěna nebo zazpívána československá státní hymna,“ uvedli organizátoři s tím, že po pietním aktu se účastníci přesunou na místo, kde bude ke stoletému výročí slavnostně vysazena lípa.