Osm stromů zasadili před dvěma lety členové komise životního prostředí městské rady za sídlištěm Na Růžovém poli v Kladně. Připojili se tak k projektu OSN za boj proti globálnímu oteplování nazvanému Miliarda stromů. Osud zmíněných dřevin je však tristní. Po nájezdech vandalů z nich zbyl jediný nepoškozený, dva další mají šanci, že se je snad ještě podaří zachránit. Budoucnost zbývajících je velmi nejistá.

Výše zmíněný projekt vznikl na základě iniciativy nositelky Nobelovy ceny za mír, ekoložky Wangari Maathi. „Vybrali jsme si strouhu mezi dvěma poli, která byla pro tento záměr ideální. Vhodnou skladbou vysazených stromů lze zajistit i potravu pro zvěř a ptáky,“ uvedl po výsadbě předseda komise Vladislav Jadwiszczok.

Stromky byly umístěny jen nedaleko od místa, kde o rok dříve neznámí vandalové poničili lípy stojící podél cyklostezky. Nikdo tehdy netušil, že je čeká podobný osud.

„Z vlastních peněz jsme zakoupili třešně, duby a buky a na Růžovém poli je vysadili. Bylo tehdy sucho a vzpomínám si, jak jsme sem s dalšími členy komise jezdili s vodou a stromky pravidelně zalévali, aby se jim dobře dařilo. Letos jsem se na ně přišel podívat, protože tuto lokalitu každoročně na jaře uklízíme a vysazené dřeviny ošetřujeme. Mimo jedné třešně však byly stromky polámané, opěrné kolíky kdosi vytrhal a kolem poházel pletivo chránící je proti okusu zvěří,“ řekl Kladenskému deníku místopředseda komise Karel Neumann.

„Člověk se diví, čeho je někdo schopen. Na nedalekých lípách kdosi zapaloval jutu, kterou byly obaleny. Tři z nich pak někdo porazil automobilem, přestože je sem vjezd zakázán,“ konstatoval místopředseda.

„Tři námi vysazené stromy zůstaly, ostatní zaštípneme, dáme k nim kůlek a musíme počkat, jestli se náhodou nevzpamatují. Zkusíme jim dát ještě šanci,“ dodal Neumann.