Fotografie nepochopitelného činu obletěla sociální sítě a lidé jen kroutí hlavou. „Když jsem přišel ke studánce, byl jsem v šoku. Nemohl jsem to pochopit. Na místě jsem dokonce zastihl dvojici, která mi tvrdila, že chtěli studánku jen opravit, ale místo toho byla utemovaná betonovými deskami a skruže zalepené lepidlem. Dvojice se odmítla představit a snažila se mi zamezit, abych vyfotil číslo jejich auta. To se mi přesto podařilo,“ sdělil Jan Husák, předseda mysliveckého spolku Záboří-Libovice.

„Jelikož se jedná o honitbu našeho spolku, řekl jsem oběma výtečníkům, aby vše uvedli okamžitě do původního stavu. Pokud se tak nestane, podám na ně trestní oznámení,“ dodal předseda. Přistižená dvojice se postihu patrně zalekla a už v pátek 29. května beton ze studánky zmizel. Přesto zde zbyl po zásahu velký nepořádek a skruže jsou poškozené. Myslivci a další dobrovolníci se na místo chystají v nejbližších dnech na brigádu. Výhledově by rádi studánku opatřili také stříškou, aby do ní nepadalo listí.

„Tento vodní zdroj je pro nás skutečně důležitý a pomáhá zachovávat celý ekosystém. Je to jediná lesní studánka široko daleko. Unikátní je i v tom, že pramen nikdy nevysychá ani ve 40 stupňových vedrech, které nejsou v těchto letech výjimkou,“ připomněl Husák. Kvůli nedostatku vody v krajině instalují pravidelně s osmnáctkou členů ze spolku po lesích v okolí proto pítka pro zvěř. Napajedel je v současnosti okolo dvaceti.

„V místě, kde se říká v Plchově U Studánky, byla voda vždycky, s kolegou Marianem Ždilou se svolením Vojenských lesů proto do místa umístili před více než třiceti lety dělené skruže a vytvořili tak studánku. „Jelikož pak přišly vlhké roky a voda přetékala i přes cestu, provedli jsme zhruba před sedmi lety další úpravu místa a udělali přepad na druhou stranu, kde vzniklo pítko,“ dodal předseda myslivců. Nyní veškerá snaha přišla vniveč.

Obnova studánek a toků v okolí

O tom, že situaci s vodou neberou na lehkou váhu ani v dalších obcích na Kladensku, svědčí například i nedávná aktivita několika dobrovolníků, kteří za podpory radnice obnovili zaniklé prameniště a vytvořili před dvěma lety studánku Podkovu v sousedství rybníka Novas ve Slaném.

O rekonstrukci historického pramene se zasloužili také v Kladně v roce 2013. "Lidé z Podprůhonu za finanční podpory města a dalších subjektů vytvořili nově studánku Bukovka. Na to jsme hodně pyšní," připomněl Vladimír Líba ze spolku Podprůhon.

O podporu vodního toku postarali v uplynulých týdnech i ve Družci, kde také pomohla obec a dobrovolníci. „Družcem protéká potůček zvaný Štědrý. Obec na něm nechala vybudovat malou hráz s tůňkou. Zadrží tak vodu v krajině v krajině a úpravou se zlepší vzhled části koryta potůčku.  Za pomoci techniky a členů dobrovolného hasičského sboru i pracovní čety obce tůňka vznikla během několika dní,“ sdělil kronikář Družce Vladimír Drvota.