Expozice představí práce dvou studentských ateliérů Fakulty architektury ČVUT, a to atelieru urbanismu Klokočka a atelieru krajinářské architektury a designu Rehwaldt. „Studenti pracovali s rozvojovou plochou za hlavním kladenským nádražím směrem na Kožovu horu, na kterou město zároveň nechává zpracovat i formální územní studii,“ informoval radní Lukáš Hanes.

Studenti se do řešení sousedství vlakového nádraží pustili s tvůrčí energií. Rozvinula se tak diskuse, zda má jít pouze o obytnou čtvrť či má mít i vyšší nároky na využití potenciálu v podobě krátkodobého ubytování pro letiště, kanceláří, konferenčních center a podobně. „Území u nádraží se stává z rozvojového hlediska strategické, a to i s ohledem na blížící se spuštění projektu rychlostního drážního spojení Praha-Kladno,“ uvedla architektka Anna Gamanová, předsedkyně výboru pro rozvoj Kladna.

Druhým tématem vystavovaných studentských návrhů je koncepce městské zeleně. Studenti se věnovali i dílčími lokalitami Ronovka, švermovské Havlíčkovo náměstí a městské sady. „Zajímavý mi přijde třeba návrh koncepce celoměstské zeleně, který uvažuje o zelených páteřích, stromořadích, propojovacích prstencích, zkrátka jakýchsi pavučinách zeleně. To mi připadá smysluplné, a to i s ohledem na vývoj klimatických podmínek,“ uzavřela Gamanová.